Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama

 Genomsnittliga priser i Manama

 • Genomsnittliga priser i Manama (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80
 • Taxi (5km) : Manama 7.96
 • Tåg (200km) : Manama n.a.
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110
 • 5 * hotell : Manama 390
 • 3 * hotell : Manama 230
 • Lägenhet hyra : Manama 890
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87
 • Män haircut : Manama 13.26
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720
 • Matbudget : Manama 378
 • Kläder budget : Manama 280
 • Vitvaror budget : Manama 680
 • Elektronikbudget : Manama 3620
 • Bostadsbudget : Manama 890
 • Tjänstebudget : Manama 583

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och amsterdam

Matbudget genomsnittet (i USD) amsterdam 300$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) amsterdam 805$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) amsterdam 830$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) amsterdam 4100$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) amsterdam 1220$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) amsterdam 555$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / amsterdam (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.71 amsterdam
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 16.22 amsterdam
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 27.9 amsterdam
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 90 amsterdam
 • 5 * hotell : Manama 390 / 250 amsterdam
 • 3 * hotell : Manama 230 / 170 amsterdam
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1220 amsterdam
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 49.37 amsterdam
 • Män haircut : Manama 13.26 / 36.76 amsterdam
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 570 amsterdam
 • Matbudget : Manama 378 / 300 amsterdam
 • Kläder budget : Manama 280 / 660 amsterdam
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 830 amsterdam
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4100 amsterdam
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1220 amsterdam
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 555 amsterdam


Billiga flyg och hotell amsterdam => ManamaBilliga flyg och hotell amsterdam => Manama   - Billiga flyg från amsterdam till ManamaBilliga flyg från amsterdam till Manama   - Billiga flyg från amsterdamBilliga flyg från amsterdam   - Fynd flyg till amsterdamFynd flyg till amsterdam   - Citytrip affär amsterdamCitytrip affär amsterdam  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Aten

Matbudget genomsnittet (i USD) Aten 343$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Aten 670$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Aten 670$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Aten 3590$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Aten 770$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Aten 461$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Aten (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.37 Aten
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 5.01 Aten
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 15.1 Aten
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 80 Aten
 • 5 * hotell : Manama 390 / 290 Aten
 • 3 * hotell : Manama 230 / 100 Aten
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 770 Aten
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 20.36 Aten
 • Män haircut : Manama 13.26 / 14.78 Aten
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 530 Aten
 • Matbudget : Manama 378 / 343 Aten
 • Kläder budget : Manama 280 / 590 Aten
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 670 Aten
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3590 Aten
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 770 Aten
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 461 Aten


Billiga flyg och hotell Aten => ManamaBilliga flyg och hotell Aten => Manama   - Billiga flyg från Aten till ManamaBilliga flyg från Aten till Manama   - Billiga flyg från AtenBilliga flyg från Aten   - Fynd flyg till AtenFynd flyg till Aten   - Citytrip affär AtenCitytrip affär Aten  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Auckland

Matbudget genomsnittet (i USD) Auckland 464$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Auckland 615$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Auckland 1150$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Auckland 4130$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Auckland 1250$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Auckland 695$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Auckland (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 3.16 Auckland
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 19.72 Auckland
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 40.5 Auckland
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 110 Auckland
 • 5 * hotell : Manama 390 / 210 Auckland
 • 3 * hotell : Manama 230 / 140 Auckland
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1250 Auckland
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 63.98 Auckland
 • Män haircut : Manama 13.26 / 36.42 Auckland
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 580 Auckland
 • Matbudget : Manama 378 / 464 Auckland
 • Kläder budget : Manama 280 / 650 Auckland
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1150 Auckland
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4130 Auckland
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1250 Auckland
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 695 Auckland


Billiga flyg och hotell Auckland => ManamaBilliga flyg och hotell Auckland => Manama   - Billiga flyg från Auckland till ManamaBilliga flyg från Auckland till Manama   - Billiga flyg från AucklandBilliga flyg från Auckland   - Fynd flyg till AucklandFynd flyg till Auckland   - Citytrip affär AucklandCitytrip affär Auckland  Billigaste sättet att överföra Nya Zeelands dollar NZD till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och bangkok

Matbudget genomsnittet (i USD) bangkok 518$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) bangkok 285$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) bangkok 530$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) bangkok 3110$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) bangkok 500$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) bangkok 323$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / bangkok (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.74 bangkok
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 1.85 bangkok
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 3.26 bangkok
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 50 bangkok
 • 5 * hotell : Manama 390 / 180 bangkok
 • 3 * hotell : Manama 230 / 110 bangkok
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 500 bangkok
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 12.81 bangkok
 • Män haircut : Manama 13.26 / 9.53 bangkok
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 320 bangkok
 • Matbudget : Manama 378 / 518 bangkok
 • Kläder budget : Manama 280 / 220 bangkok
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 530 bangkok
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3110 bangkok
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 500 bangkok
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 323 bangkok


Billiga flyg och hotell bangkok => ManamaBilliga flyg och hotell bangkok => Manama   - Billiga flyg från bangkok till ManamaBilliga flyg från bangkok till Manama   - Billiga flyg från bangkokBilliga flyg från bangkok   - Fynd flyg till bangkokFynd flyg till bangkok   - Citytrip affär bangkokCitytrip affär bangkok  Billigaste sättet att överföra Thailändsk baht THB till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Barcelona

Matbudget genomsnittet (i USD) Barcelona 350$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Barcelona 705$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Barcelona 820$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Barcelona 3390$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Barcelona 740$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Barcelona 530$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Barcelona (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.32 Barcelona
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 10.25 Barcelona
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 25.3 Barcelona
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 110 Barcelona
 • 5 * hotell : Manama 390 / 250 Barcelona
 • 3 * hotell : Manama 230 / 160 Barcelona
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 740 Barcelona
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 36.04 Barcelona
 • Män haircut : Manama 13.26 / 19.79 Barcelona
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 600 Barcelona
 • Matbudget : Manama 378 / 350 Barcelona
 • Kläder budget : Manama 280 / 570 Barcelona
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 820 Barcelona
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3390 Barcelona
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 740 Barcelona
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 530 Barcelona


Billiga flyg och hotell Barcelona => ManamaBilliga flyg och hotell Barcelona => Manama   - Billiga flyg från Barcelona till ManamaBilliga flyg från Barcelona till Manama   - Billiga flyg från BarcelonaBilliga flyg från Barcelona   - Fynd flyg till BarcelonaFynd flyg till Barcelona   - Citytrip affär BarcelonaCitytrip affär Barcelona  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Peking

Matbudget genomsnittet (i USD) Peking 533$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Peking 515$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Peking 490$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Peking 2960$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Peking 1390$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Peking 351$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Peking (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.48 Peking
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 4.42 Peking
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 15.5 Peking
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 50 Peking
 • 5 * hotell : Manama 390 / 200 Peking
 • 3 * hotell : Manama 230 / 100 Peking
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1390 Peking
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 9.27 Peking
 • Män haircut : Manama 13.26 / 5.24 Peking
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 350 Peking
 • Matbudget : Manama 378 / 533 Peking
 • Kläder budget : Manama 280 / 400 Peking
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 490 Peking
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 2960 Peking
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1390 Peking
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 351 Peking


Billiga flyg och hotell Peking => ManamaBilliga flyg och hotell Peking => Manama   - Billiga flyg från Peking till ManamaBilliga flyg från Peking till Manama   - Billiga flyg från PekingBilliga flyg från Peking   - Fynd flyg till PekingFynd flyg till Peking   - Citytrip affär PekingCitytrip affär Peking  Billigaste sättet att överföra Yuan Renmibi RMB till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och berlin

Matbudget genomsnittet (i USD) berlin 419$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) berlin 530$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) berlin 880$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) berlin 3420$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) berlin 690$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) berlin 447$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / berlin (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.89 berlin
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 14.78 berlin
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 55.1 berlin
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 70 berlin
 • 5 * hotell : Manama 390 / 240 berlin
 • 3 * hotell : Manama 230 / 120 berlin
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 690 berlin
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 31.63 berlin
 • Män haircut : Manama 13.26 / 16.49 berlin
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 620 berlin
 • Matbudget : Manama 378 / 419 berlin
 • Kläder budget : Manama 280 / 440 berlin
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 880 berlin
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3420 berlin
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 690 berlin
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 447 berlin


Billiga flyg och hotell berlin => ManamaBilliga flyg och hotell berlin => Manama   - Billiga flyg från berlin till ManamaBilliga flyg från berlin till Manama   - Billiga flyg från berlinBilliga flyg från berlin   - Fynd flyg till berlinFynd flyg till berlin   - Citytrip affär berlinCitytrip affär berlin  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Bogota

Matbudget genomsnittet (i USD) Bogota 289$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Bogota 360$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Bogota 680$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Bogota 2680$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Bogota 380$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Bogota 425$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Bogota (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.72 Bogota
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 1.71 Bogota
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / n.a. Bogota
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 90 Bogota
 • 5 * hotell : Manama 390 / 280 Bogota
 • 3 * hotell : Manama 230 / 150 Bogota
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 380 Bogota
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 14.03 Bogota
 • Män haircut : Manama 13.26 / 8.28 Bogota
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 590 Bogota
 • Matbudget : Manama 378 / 289 Bogota
 • Kläder budget : Manama 280 / 280 Bogota
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 680 Bogota
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 2680 Bogota
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 380 Bogota
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 425 Bogota


Billiga flyg och hotell Bogota => ManamaBilliga flyg och hotell Bogota => Manama   - Billiga flyg från Bogota till ManamaBilliga flyg från Bogota till Manama   - Billiga flyg från BogotaBilliga flyg från Bogota   - Fynd flyg till BogotaFynd flyg till Bogota   - Citytrip affär BogotaCitytrip affär Bogota  Billigaste sättet att överföra Colombiansk peso COP till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Bratislava

Matbudget genomsnittet (i USD) Bratislava 302$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Bratislava 260$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Bratislava 900$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Bratislava 3550$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Bratislava 580$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Bratislava 371$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Bratislava (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.90 Bratislava
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 6.31 Bratislava
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 8.96 Bratislava
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 80 Bratislava
 • 5 * hotell : Manama 390 / 190 Bratislava
 • 3 * hotell : Manama 230 / 90 Bratislava
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 580 Bratislava
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 23.43 Bratislava
 • Män haircut : Manama 13.26 / 12.79 Bratislava
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 450 Bratislava
 • Matbudget : Manama 378 / 302 Bratislava
 • Kläder budget : Manama 280 / 220 Bratislava
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 900 Bratislava
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3550 Bratislava
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 580 Bratislava
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 371 Bratislava


Billiga flyg och hotell Bratislava => ManamaBilliga flyg och hotell Bratislava => Manama   - Billiga flyg från Bratislava till ManamaBilliga flyg från Bratislava till Manama   - Billiga flyg från BratislavaBilliga flyg från Bratislava   - Fynd flyg till BratislavaFynd flyg till Bratislava   - Citytrip affär BratislavaCitytrip affär Bratislava  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och bryssel

Matbudget genomsnittet (i USD) bryssel 379$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) bryssel 575$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) bryssel 980$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) bryssel 3480$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) bryssel 1340$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) bryssel 578$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / bryssel (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.23 bryssel
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 12.72 bryssel
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 22.8 bryssel
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 120 bryssel
 • 5 * hotell : Manama 390 / 190 bryssel
 • 3 * hotell : Manama 230 / 140 bryssel
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1340 bryssel
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 43.97 bryssel
 • Män haircut : Manama 13.26 / 25.95 bryssel
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 580 bryssel
 • Matbudget : Manama 378 / 379 bryssel
 • Kläder budget : Manama 280 / 440 bryssel
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 980 bryssel
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3480 bryssel
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1340 bryssel
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 578 bryssel


Billiga flyg och hotell bryssel => ManamaBilliga flyg och hotell bryssel => Manama   - Billiga flyg från bryssel till ManamaBilliga flyg från bryssel till Manama   - Billiga flyg från brysselBilliga flyg från bryssel   - Fynd flyg till brysselFynd flyg till bryssel   - Citytrip affär brysselCitytrip affär bryssel  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och bukarest

Matbudget genomsnittet (i USD) bukarest 248$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) bukarest 345$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) bukarest 420$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) bukarest 3410$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) bukarest 370$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) bukarest 305$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / bukarest (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.46 bukarest
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 3.31 bukarest
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 14.2 bukarest
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 40 bukarest
 • 5 * hotell : Manama 390 / 110 bukarest
 • 3 * hotell : Manama 230 / 70 bukarest
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 370 bukarest
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 13.05 bukarest
 • Män haircut : Manama 13.26 / 8.02 bukarest
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 260 bukarest
 • Matbudget : Manama 378 / 248 bukarest
 • Kläder budget : Manama 280 / 280 bukarest
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 420 bukarest
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3410 bukarest
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 370 bukarest
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 305 bukarest


Billiga flyg och hotell bukarest => ManamaBilliga flyg och hotell bukarest => Manama   - Billiga flyg från bukarest till ManamaBilliga flyg från bukarest till Manama   - Billiga flyg från bukarestBilliga flyg från bukarest   - Fynd flyg till bukarestFynd flyg till bukarest   - Citytrip affär bukarestCitytrip affär bukarest  Billigaste sättet att överföra Rumänska LEU till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och budapest

Matbudget genomsnittet (i USD) budapest 289$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) budapest 330$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) budapest 800$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) budapest 3110$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) budapest 640$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) budapest 311$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / budapest (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.26 budapest
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 7.28 budapest
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 15.1 budapest
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 60 budapest
 • 5 * hotell : Manama 390 / 220 budapest
 • 3 * hotell : Manama 230 / 70 budapest
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 640 budapest
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 22.85 budapest
 • Män haircut : Manama 13.26 / 12.63 budapest
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 430 budapest
 • Matbudget : Manama 378 / 289 budapest
 • Kläder budget : Manama 280 / 290 budapest
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 800 budapest
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3110 budapest
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 640 budapest
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 311 budapest


Billiga flyg och hotell budapest => ManamaBilliga flyg och hotell budapest => Manama   - Billiga flyg från budapest till ManamaBilliga flyg från budapest till Manama   - Billiga flyg från budapestBilliga flyg från budapest   - Fynd flyg till budapestFynd flyg till budapest   - Citytrip affär budapestCitytrip affär budapest  Billigaste sättet att överföra Ungerska Forints HUF till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Buenos Aires

Matbudget genomsnittet (i USD) Buenos Aires 462$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Buenos Aires 635$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Buenos Aires 1060$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Buenos Aires 4330$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Buenos Aires 710$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Buenos Aires 536$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Buenos Aires (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.51 Buenos Aires
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 4.75 Buenos Aires
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / n.a. Buenos Aires
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 60 Buenos Aires
 • 5 * hotell : Manama 390 / 440 Buenos Aires
 • 3 * hotell : Manama 230 / 150 Buenos Aires
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 710 Buenos Aires
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 23.37 Buenos Aires
 • Män haircut : Manama 13.26 / 20.92 Buenos Aires
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 700 Buenos Aires
 • Matbudget : Manama 378 / 462 Buenos Aires
 • Kläder budget : Manama 280 / 510 Buenos Aires
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1060 Buenos Aires
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4330 Buenos Aires
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 710 Buenos Aires
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 536 Buenos Aires


Billiga flyg och hotell Buenos Aires => ManamaBilliga flyg och hotell Buenos Aires => Manama   - Billiga flyg från Buenos Aires till ManamaBilliga flyg från Buenos Aires till Manama   - Billiga flyg från Buenos AiresBilliga flyg från Buenos Aires   - Fynd flyg till Buenos AiresFynd flyg till Buenos Aires   - Citytrip affär Buenos AiresCitytrip affär Buenos Aires  Billigaste sättet att överföra Argentinsk peso till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Kairo

Matbudget genomsnittet (i USD) Kairo 374$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Kairo 385$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Kairo 480$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Kairo 2790$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Kairo 500$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Kairo 340$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Kairo (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.22 Kairo
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 2.40 Kairo
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 4.59 Kairo
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 60 Kairo
 • 5 * hotell : Manama 390 / 260 Kairo
 • 3 * hotell : Manama 230 / 80 Kairo
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 500 Kairo
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 21.84 Kairo
 • Män haircut : Manama 13.26 / 6.12 Kairo
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 480 Kairo
 • Matbudget : Manama 378 / 374 Kairo
 • Kläder budget : Manama 280 / 250 Kairo
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 480 Kairo
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 2790 Kairo
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 500 Kairo
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 340 Kairo


Billiga flyg och hotell Kairo => ManamaBilliga flyg och hotell Kairo => Manama   - Billiga flyg från Kairo till ManamaBilliga flyg från Kairo till Manama   - Billiga flyg från KairoBilliga flyg från Kairo   - Fynd flyg till KairoFynd flyg till Kairo   - Citytrip affär KairoCitytrip affär Kairo  Billigaste sättet att överföra Egyptiska pundet EGP till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och chicago

Matbudget genomsnittet (i USD) chicago 586$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) chicago 1285$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) chicago 1120$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) chicago 3350$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) chicago 2210$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) chicago 645$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / chicago (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.92 chicago
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 12.75 chicago
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 37 chicago
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 100 chicago
 • 5 * hotell : Manama 390 / 390 chicago
 • 3 * hotell : Manama 230 / 180 chicago
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 2210 chicago
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 54.00 chicago
 • Män haircut : Manama 13.26 / 32.33 chicago
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 700 chicago
 • Matbudget : Manama 378 / 586 chicago
 • Kläder budget : Manama 280 / 1270 chicago
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1120 chicago
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3350 chicago
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 2210 chicago
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 645 chicago


Billiga flyg och hotell chicago => ManamaBilliga flyg och hotell chicago => Manama   - Billiga flyg från chicago till ManamaBilliga flyg från chicago till Manama   - Billiga flyg från chicagoBilliga flyg från chicago   - Fynd flyg till chicagoFynd flyg till chicago   - Citytrip affär chicagoCitytrip affär chicago  Billigaste sättet att överföra US dollar USD till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och köpenhamn

Matbudget genomsnittet (i USD) köpenhamn 471$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) köpenhamn 720$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) köpenhamn 950$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) köpenhamn 3630$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) köpenhamn 1650$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) köpenhamn 760$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / köpenhamn (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 4.63 köpenhamn
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 15.45 köpenhamn
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 49.0 köpenhamn
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 110 köpenhamn
 • 5 * hotell : Manama 390 / 300 köpenhamn
 • 3 * hotell : Manama 230 / 190 köpenhamn
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1650 köpenhamn
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 67.99 köpenhamn
 • Män haircut : Manama 13.26 / 52.55 köpenhamn
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 780 köpenhamn
 • Matbudget : Manama 378 / 471 köpenhamn
 • Kläder budget : Manama 280 / 650 köpenhamn
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 950 köpenhamn
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3630 köpenhamn
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1650 köpenhamn
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 760 köpenhamn


Billiga flyg och hotell köpenhamn => ManamaBilliga flyg och hotell köpenhamn => Manama   - Billiga flyg från köpenhamn till ManamaBilliga flyg från köpenhamn till Manama   - Billiga flyg från köpenhamnBilliga flyg från köpenhamn   - Fynd flyg till köpenhamnFynd flyg till köpenhamn   - Citytrip affär köpenhamnCitytrip affär köpenhamn  Billigaste sättet att överföra Danska kronan DKK till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Doha

Matbudget genomsnittet (i USD) Doha 426$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Doha 565$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Doha 430$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Doha 3980$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Doha 2050$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Doha 545$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Doha (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.92 Doha
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 3.66 Doha
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / n.a. Doha
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 100 Doha
 • 5 * hotell : Manama 390 / 400 Doha
 • 3 * hotell : Manama 230 / 170 Doha
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 2050 Doha
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 32.05 Doha
 • Män haircut : Manama 13.26 / 13.28 Doha
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 740 Doha
 • Matbudget : Manama 378 / 426 Doha
 • Kläder budget : Manama 280 / 410 Doha
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 430 Doha
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3980 Doha
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 2050 Doha
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 545 Doha


Billiga flyg och hotell Doha => ManamaBilliga flyg och hotell Doha => Manama   - Billiga flyg från Doha till ManamaBilliga flyg från Doha till Manama   - Billiga flyg från DohaBilliga flyg från Doha   - Fynd flyg till DohaFynd flyg till Doha   - Citytrip affär DohaCitytrip affär Doha  Billigaste sättet att överföra Qatari Riyal QAR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Dubai

Matbudget genomsnittet (i USD) Dubai 461$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Dubai 1070$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Dubai 550$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Dubai 2900$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Dubai 1380$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Dubai 538$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Dubai (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.09 Dubai
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 6.26 Dubai
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / n.a. Dubai
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 90 Dubai
 • 5 * hotell : Manama 390 / 430 Dubai
 • 3 * hotell : Manama 230 / 130 Dubai
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1380 Dubai
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 43.11 Dubai
 • Män haircut : Manama 13.26 / 16.79 Dubai
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 790 Dubai
 • Matbudget : Manama 378 / 461 Dubai
 • Kläder budget : Manama 280 / 890 Dubai
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 550 Dubai
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 2900 Dubai
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1380 Dubai
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 538 Dubai


Billiga flyg och hotell Dubai => ManamaBilliga flyg och hotell Dubai => Manama   - Billiga flyg från Dubai till ManamaBilliga flyg från Dubai till Manama   - Billiga flyg från DubaiBilliga flyg från Dubai   - Fynd flyg till DubaiFynd flyg till Dubai   - Citytrip affär DubaiCitytrip affär Dubai  Billigaste sättet att överföra Arabiska Emiraten Dirham AED till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Dublin

Matbudget genomsnittet (i USD) Dublin 386$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Dublin 335$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Dublin 540$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Dublin 3310$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Dublin 1760$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Dublin 615$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Dublin (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 3.15 Dublin
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 11.35 Dublin
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 30.5 Dublin
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 110 Dublin
 • 5 * hotell : Manama 390 / 320 Dublin
 • 3 * hotell : Manama 230 / 160 Dublin
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1760 Dublin
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 43.25 Dublin
 • Män haircut : Manama 13.26 / 13.24 Dublin
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 660 Dublin
 • Matbudget : Manama 378 / 386 Dublin
 • Kläder budget : Manama 280 / 240 Dublin
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 540 Dublin
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3310 Dublin
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1760 Dublin
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 615 Dublin


Billiga flyg och hotell Dublin => ManamaBilliga flyg och hotell Dublin => Manama   - Billiga flyg från Dublin till ManamaBilliga flyg från Dublin till Manama   - Billiga flyg från DublinBilliga flyg från Dublin   - Fynd flyg till DublinFynd flyg till Dublin   - Citytrip affär DublinCitytrip affär Dublin  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Frankfurt

Matbudget genomsnittet (i USD) Frankfurt 379$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Frankfurt 595$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Frankfurt 780$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Frankfurt 3420$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Frankfurt 1220$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Frankfurt 514$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Frankfurt (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.97 Frankfurt
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 14.97 Frankfurt
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 59.4 Frankfurt
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 80 Frankfurt
 • 5 * hotell : Manama 390 / 290 Frankfurt
 • 3 * hotell : Manama 230 / 120 Frankfurt
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1220 Frankfurt
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 43.97 Frankfurt
 • Män haircut : Manama 13.26 / 29.19 Frankfurt
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 700 Frankfurt
 • Matbudget : Manama 378 / 379 Frankfurt
 • Kläder budget : Manama 280 / 500 Frankfurt
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 780 Frankfurt
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3420 Frankfurt
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1220 Frankfurt
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 514 Frankfurt


Billiga flyg och hotell Frankfurt => ManamaBilliga flyg och hotell Frankfurt => Manama   - Billiga flyg från Frankfurt till ManamaBilliga flyg från Frankfurt till Manama   - Billiga flyg från FrankfurtBilliga flyg från Frankfurt   - Fynd flyg till FrankfurtFynd flyg till Frankfurt   - Citytrip affär FrankfurtCitytrip affär Frankfurt  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och genever

Matbudget genomsnittet (i USD) genever 623$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) genever 1345$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) genever 1290$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) genever 3750$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) genever 1610$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) genever 954$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / genever (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 3.12 genever
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 20.58 genever
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 77.5 genever
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 140 genever
 • 5 * hotell : Manama 390 / 410 genever
 • 3 * hotell : Manama 230 / 200 genever
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1610 genever
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 83.97 genever
 • Män haircut : Manama 13.26 / 44.07 genever
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 1020 genever
 • Matbudget : Manama 378 / 623 genever
 • Kläder budget : Manama 280 / 1010 genever
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1290 genever
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3750 genever
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1610 genever
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 954 genever


Billiga flyg och hotell genever => ManamaBilliga flyg och hotell genever => Manama   - Billiga flyg från genever till ManamaBilliga flyg från genever till Manama   - Billiga flyg från geneverBilliga flyg från genever   - Fynd flyg till geneverFynd flyg till genever   - Citytrip affär geneverCitytrip affär genever  Billigaste sättet att överföra Swiss Francs CHF till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och helsingfors

Matbudget genomsnittet (i USD) helsingfors 399$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) helsingfors 825$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) helsingfors 810$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) helsingfors 3420$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) helsingfors 1440$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) helsingfors 523$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / helsingfors (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.88 helsingfors
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 15.24 helsingfors
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 33.9 helsingfors
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 80 helsingfors
 • 5 * hotell : Manama 390 / 380 helsingfors
 • 3 * hotell : Manama 230 / 120 helsingfors
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1440 helsingfors
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 43.97 helsingfors
 • Män haircut : Manama 13.26 / 36.04 helsingfors
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 800 helsingfors
 • Matbudget : Manama 378 / 399 helsingfors
 • Kläder budget : Manama 280 / 550 helsingfors
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 810 helsingfors
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3420 helsingfors
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1440 helsingfors
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 523 helsingfors


Billiga flyg och hotell helsingfors => ManamaBilliga flyg och hotell helsingfors => Manama   - Billiga flyg från helsingfors till ManamaBilliga flyg från helsingfors till Manama   - Billiga flyg från helsingforsBilliga flyg från helsingfors   - Fynd flyg till helsingforsFynd flyg till helsingfors   - Citytrip affär helsingforsCitytrip affär helsingfors  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Hong Kong

Matbudget genomsnittet (i USD) Hong Kong 511$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Hong Kong 415$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Hong Kong 1170$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Hong Kong 3480$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Hong Kong 2590$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Hong Kong 410$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Hong Kong (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.28 Hong Kong
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 3.65 Hong Kong
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 26.2 Hong Kong
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 90 Hong Kong
 • 5 * hotell : Manama 390 / 250 Hong Kong
 • 3 * hotell : Manama 230 / 170 Hong Kong
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 2590 Hong Kong
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 30.96 Hong Kong
 • Män haircut : Manama 13.26 / 30.96 Hong Kong
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 640 Hong Kong
 • Matbudget : Manama 378 / 511 Hong Kong
 • Kläder budget : Manama 280 / 350 Hong Kong
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1170 Hong Kong
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3480 Hong Kong
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 2590 Hong Kong
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 410 Hong Kong


Billiga flyg och hotell Hong Kong => ManamaBilliga flyg och hotell Hong Kong => Manama   - Billiga flyg från Hong Kong till ManamaBilliga flyg från Hong Kong till Manama   - Billiga flyg från Hong KongBilliga flyg från Hong Kong   - Fynd flyg till Hong KongFynd flyg till Hong Kong   - Citytrip affär Hong KongCitytrip affär Hong Kong  Billigaste sättet att överföra Hong Kong Dollar HKD till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och istanbul

Matbudget genomsnittet (i USD) istanbul 410$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) istanbul 655$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) istanbul 530$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) istanbul 3550$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) istanbul 970$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) istanbul 464$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / istanbul (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.74 istanbul
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 5.66 istanbul
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 14.0 istanbul
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 90 istanbul
 • 5 * hotell : Manama 390 / 200 istanbul
 • 3 * hotell : Manama 230 / 130 istanbul
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 970 istanbul
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 21.37 istanbul
 • Män haircut : Manama 13.26 / 12.57 istanbul
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 440 istanbul
 • Matbudget : Manama 378 / 410 istanbul
 • Kläder budget : Manama 280 / 460 istanbul
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 530 istanbul
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3550 istanbul
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 970 istanbul
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 464 istanbul


Billiga flyg och hotell istanbul => ManamaBilliga flyg och hotell istanbul => Manama   - Billiga flyg från istanbul till ManamaBilliga flyg från istanbul till Manama   - Billiga flyg från istanbulBilliga flyg från istanbul   - Fynd flyg till istanbulFynd flyg till istanbul   - Citytrip affär istanbulCitytrip affär istanbul  Billigaste sättet att överföra Turkish Lira TRY till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Jakarta

Matbudget genomsnittet (i USD) Jakarta 358$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Jakarta 235$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Jakarta 440$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Jakarta 2940$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Jakarta 260$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Jakarta 311$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Jakarta (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.28 Jakarta
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 2.66 Jakarta
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 8.49 Jakarta
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 40 Jakarta
 • 5 * hotell : Manama 390 / 340 Jakarta
 • 3 * hotell : Manama 230 / 210 Jakarta
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 260 Jakarta
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 4.63 Jakarta
 • Män haircut : Manama 13.26 / 4.50 Jakarta
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 690 Jakarta
 • Matbudget : Manama 378 / 358 Jakarta
 • Kläder budget : Manama 280 / 170 Jakarta
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 440 Jakarta
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 2940 Jakarta
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 260 Jakarta
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 311 Jakarta


Billiga flyg och hotell Jakarta => ManamaBilliga flyg och hotell Jakarta => Manama   - Billiga flyg från Jakarta till ManamaBilliga flyg från Jakarta till Manama   - Billiga flyg från JakartaBilliga flyg från Jakarta   - Fynd flyg till JakartaFynd flyg till Jakarta   - Citytrip affär JakartaCitytrip affär Jakarta  Billigaste sättet att överföra Indonesiska rupier IDR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Johannesburg

Matbudget genomsnittet (i USD) Johannesburg 273$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Johannesburg 305$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Johannesburg 480$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Johannesburg 2830$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Johannesburg 690$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Johannesburg 390$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Johannesburg (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.79 Johannesburg
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 6.34 Johannesburg
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 16.6 Johannesburg
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 40 Johannesburg
 • 5 * hotell : Manama 390 / 290 Johannesburg
 • 3 * hotell : Manama 230 / 150 Johannesburg
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 690 Johannesburg
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 11.81 Johannesburg
 • Män haircut : Manama 13.26 / 8.20 Johannesburg
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 450 Johannesburg
 • Matbudget : Manama 378 / 273 Johannesburg
 • Kläder budget : Manama 280 / 220 Johannesburg
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 480 Johannesburg
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 2830 Johannesburg
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 690 Johannesburg
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 390 Johannesburg


Billiga flyg och hotell Johannesburg => ManamaBilliga flyg och hotell Johannesburg => Manama   - Billiga flyg från Johannesburg till ManamaBilliga flyg från Johannesburg till Manama   - Billiga flyg från JohannesburgBilliga flyg från Johannesburg   - Fynd flyg till JohannesburgFynd flyg till Johannesburg   - Citytrip affär JohannesburgCitytrip affär Johannesburg  Billigaste sättet att överföra Sydafrikanska Rands ZAR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Kiev

Matbudget genomsnittet (i USD) Kiev 166$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Kiev 335$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Kiev 750$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Kiev 3560$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Kiev 390$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Kiev 208$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Kiev (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.16 Kiev
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 1.59 Kiev
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 3.28 Kiev
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 50 Kiev
 • 5 * hotell : Manama 390 / 380 Kiev
 • 3 * hotell : Manama 230 / 90 Kiev
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 390 Kiev
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 9.90 Kiev
 • Män haircut : Manama 13.26 / 7.24 Kiev
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 550 Kiev
 • Matbudget : Manama 378 / 166 Kiev
 • Kläder budget : Manama 280 / 300 Kiev
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 750 Kiev
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3560 Kiev
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 390 Kiev
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 208 Kiev


Billiga flyg och hotell Kiev => ManamaBilliga flyg och hotell Kiev => Manama   - Billiga flyg från Kiev till ManamaBilliga flyg från Kiev till Manama   - Billiga flyg från KievBilliga flyg från Kiev   - Fynd flyg till KievFynd flyg till Kiev   - Citytrip affär KievCitytrip affär Kiev  Billigaste sättet att överföra Ukrainska hryvnian UAH till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Kuala Lumpur

Matbudget genomsnittet (i USD) Kuala Lumpur 292$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Kuala Lumpur 205$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Kuala Lumpur 410$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Kuala Lumpur 3440$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Kuala Lumpur 560$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Kuala Lumpur 378$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Kuala Lumpur (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.37 Kuala Lumpur
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 2.79 Kuala Lumpur
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 8.68 Kuala Lumpur
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 110 Kuala Lumpur
 • 5 * hotell : Manama 390 / 240 Kuala Lumpur
 • 3 * hotell : Manama 230 / 70 Kuala Lumpur
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 560 Kuala Lumpur
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 15.16 Kuala Lumpur
 • Män haircut : Manama 13.26 / 10.84 Kuala Lumpur
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 550 Kuala Lumpur
 • Matbudget : Manama 378 / 292 Kuala Lumpur
 • Kläder budget : Manama 280 / 150 Kuala Lumpur
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 410 Kuala Lumpur
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3440 Kuala Lumpur
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 560 Kuala Lumpur
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 378 Kuala Lumpur


Billiga flyg och hotell Kuala Lumpur => ManamaBilliga flyg och hotell Kuala Lumpur => Manama   - Billiga flyg från Kuala Lumpur till ManamaBilliga flyg från Kuala Lumpur till Manama   - Billiga flyg från Kuala LumpurBilliga flyg från Kuala Lumpur   - Fynd flyg till Kuala LumpurFynd flyg till Kuala Lumpur   - Citytrip affär Kuala LumpurCitytrip affär Kuala Lumpur  Billigaste sättet att överföra Malaisiska Ringgit MYR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Lima

Matbudget genomsnittet (i USD) Lima 317$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Lima 275$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Lima 570$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Lima 4270$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Lima 800$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Lima 414$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Lima (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.74 Lima
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 6.42 Lima
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / n.a. Lima
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 80 Lima
 • 5 * hotell : Manama 390 / 290 Lima
 • 3 * hotell : Manama 230 / 110 Lima
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 800 Lima
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 14.97 Lima
 • Män haircut : Manama 13.26 / 8.55 Lima
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 560 Lima
 • Matbudget : Manama 378 / 317 Lima
 • Kläder budget : Manama 280 / 250 Lima
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 570 Lima
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4270 Lima
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 800 Lima
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 414 Lima


Billiga flyg och hotell Lima => ManamaBilliga flyg och hotell Lima => Manama   - Billiga flyg från Lima till ManamaBilliga flyg från Lima till Manama   - Billiga flyg från LimaBilliga flyg från Lima   - Fynd flyg till LimaFynd flyg till Lima   - Citytrip affär LimaCitytrip affär Lima  Billigaste sättet att överföra Nuevo Sol PEN till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och lissabon

Matbudget genomsnittet (i USD) lissabon 299$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) lissabon 465$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) lissabon 780$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) lissabon 2970$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) lissabon 760$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) lissabon 394$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / lissabon (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.82 lissabon
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 8.11 lissabon
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 23.2 lissabon
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 60 lissabon
 • 5 * hotell : Manama 390 / 250 lissabon
 • 3 * hotell : Manama 230 / 110 lissabon
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 760 lissabon
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 27.03 lissabon
 • Män haircut : Manama 13.26 / 10.63 lissabon
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 460 lissabon
 • Matbudget : Manama 378 / 299 lissabon
 • Kläder budget : Manama 280 / 280 lissabon
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 780 lissabon
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 2970 lissabon
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 760 lissabon
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 394 lissabon


Billiga flyg och hotell lissabon => ManamaBilliga flyg och hotell lissabon => Manama   - Billiga flyg från lissabon till ManamaBilliga flyg från lissabon till Manama   - Billiga flyg från lissabonBilliga flyg från lissabon   - Fynd flyg till lissabonFynd flyg till lissabon   - Citytrip affär lissabonCitytrip affär lissabon  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Ljubljana

Matbudget genomsnittet (i USD) Ljubljana 377$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Ljubljana 440$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Ljubljana 640$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Ljubljana 3390$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Ljubljana 540$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Ljubljana 346$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Ljubljana (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.53 Ljubljana
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 5.51 Ljubljana
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 14.0 Ljubljana
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 60 Ljubljana
 • 5 * hotell : Manama 390 / 240 Ljubljana
 • 3 * hotell : Manama 230 / 90 Ljubljana
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 540 Ljubljana
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 33.88 Ljubljana
 • Män haircut : Manama 13.26 / 17.30 Ljubljana
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 490 Ljubljana
 • Matbudget : Manama 378 / 377 Ljubljana
 • Kläder budget : Manama 280 / 360 Ljubljana
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 640 Ljubljana
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3390 Ljubljana
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 540 Ljubljana
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 346 Ljubljana


Billiga flyg och hotell Ljubljana => ManamaBilliga flyg och hotell Ljubljana => Manama   - Billiga flyg från Ljubljana till ManamaBilliga flyg från Ljubljana till Manama   - Billiga flyg från LjubljanaBilliga flyg från Ljubljana   - Fynd flyg till LjubljanaFynd flyg till Ljubljana   - Citytrip affär LjubljanaCitytrip affär Ljubljana  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och london

Matbudget genomsnittet (i USD) london 568$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) london 600$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) london 1060$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) london 3150$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) london 2360$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) london 703$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / london (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 4.04 london
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 10.09 london
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 74.0 london
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 60 london
 • 5 * hotell : Manama 390 / 400 london
 • 3 * hotell : Manama 230 / 180 london
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 2360 london
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 49.34 london
 • Män haircut : Manama 13.26 / 24.92 london
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 750 london
 • Matbudget : Manama 378 / 568 london
 • Kläder budget : Manama 280 / 520 london
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1060 london
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3150 london
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 2360 london
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 703 london


Billiga flyg och hotell london => ManamaBilliga flyg och hotell london => Manama   - Billiga flyg från london till ManamaBilliga flyg från london till Manama   - Billiga flyg från londonBilliga flyg från london   - Fynd flyg till londonFynd flyg till london   - Citytrip affär londonCitytrip affär london  Billigaste sättet att överföra Brittiska pund GBP till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Los Angeles

Matbudget genomsnittet (i USD) Los Angeles 516$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Los Angeles 870$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Los Angeles 900$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Los Angeles 3500$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Los Angeles 1990$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Los Angeles 562$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Los Angeles (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.50 Los Angeles
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 15.65 Los Angeles
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 36.6 Los Angeles
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 100 Los Angeles
 • 5 * hotell : Manama 390 / 290 Los Angeles
 • 3 * hotell : Manama 230 / 150 Los Angeles
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1990 Los Angeles
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 57.00 Los Angeles
 • Män haircut : Manama 13.26 / 34.33 Los Angeles
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 620 Los Angeles
 • Matbudget : Manama 378 / 516 Los Angeles
 • Kläder budget : Manama 280 / 650 Los Angeles
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 900 Los Angeles
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3500 Los Angeles
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1990 Los Angeles
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 562 Los Angeles


Billiga flyg och hotell Los Angeles => ManamaBilliga flyg och hotell Los Angeles => Manama   - Billiga flyg från Los Angeles till ManamaBilliga flyg från Los Angeles till Manama   - Billiga flyg från Los AngelesBilliga flyg från Los Angeles   - Fynd flyg till Los AngelesFynd flyg till Los Angeles   - Citytrip affär Los AngelesCitytrip affär Los Angeles  Billigaste sättet att överföra US dollar USD till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och luxemburg

Matbudget genomsnittet (i USD) luxemburg 444$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) luxemburg 690$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) luxemburg 720$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) luxemburg 4250$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) luxemburg 2130$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) luxemburg 586$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / luxemburg (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.16 luxemburg
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 22.34 luxemburg
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 31.5 luxemburg
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 120 luxemburg
 • 5 * hotell : Manama 390 / 240 luxemburg
 • 3 * hotell : Manama 230 / 150 luxemburg
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 2130 luxemburg
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 67.76 luxemburg
 • Män haircut : Manama 13.26 / 27.93 luxemburg
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 720 luxemburg
 • Matbudget : Manama 378 / 444 luxemburg
 • Kläder budget : Manama 280 / 640 luxemburg
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 720 luxemburg
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4250 luxemburg
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 2130 luxemburg
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 586 luxemburg


Billiga flyg och hotell luxemburg => ManamaBilliga flyg och hotell luxemburg => Manama   - Billiga flyg från luxemburg till ManamaBilliga flyg från luxemburg till Manama   - Billiga flyg från luxemburgBilliga flyg från luxemburg   - Fynd flyg till luxemburgFynd flyg till luxemburg   - Citytrip affär luxemburgCitytrip affär luxemburg  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Lyon

Matbudget genomsnittet (i USD) Lyon 413$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Lyon 445$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Lyon 730$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Lyon 3330$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Lyon 670$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Lyon 546$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Lyon (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.95 Lyon
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 12.04 Lyon
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 32.5 Lyon
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 70 Lyon
 • 5 * hotell : Manama 390 / 240 Lyon
 • 3 * hotell : Manama 230 / 130 Lyon
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 670 Lyon
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 42.53 Lyon
 • Män haircut : Manama 13.26 / 22.71 Lyon
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 650 Lyon
 • Matbudget : Manama 378 / 413 Lyon
 • Kläder budget : Manama 280 / 380 Lyon
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 730 Lyon
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3330 Lyon
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 670 Lyon
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 546 Lyon


Billiga flyg och hotell Lyon => ManamaBilliga flyg och hotell Lyon => Manama   - Billiga flyg från Lyon till ManamaBilliga flyg från Lyon till Manama   - Billiga flyg från LyonBilliga flyg från Lyon   - Fynd flyg till LyonFynd flyg till Lyon   - Citytrip affär LyonCitytrip affär Lyon  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och madrid

Matbudget genomsnittet (i USD) madrid 315$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) madrid 665$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) madrid 830$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) madrid 3820$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) madrid 900$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) madrid 569$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / madrid (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.98 madrid
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 11.35 madrid
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 29.0 madrid
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 110 madrid
 • 5 * hotell : Manama 390 / 350 madrid
 • 3 * hotell : Manama 230 / 130 madrid
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 900 madrid
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 27.03 madrid
 • Män haircut : Manama 13.26 / 19.50 madrid
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 650 madrid
 • Matbudget : Manama 378 / 315 madrid
 • Kläder budget : Manama 280 / 480 madrid
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 830 madrid
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3820 madrid
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 900 madrid
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 569 madrid


Billiga flyg och hotell madrid => ManamaBilliga flyg och hotell madrid => Manama   - Billiga flyg från madrid till ManamaBilliga flyg från madrid till Manama   - Billiga flyg från madridBilliga flyg från madrid   - Fynd flyg till madridFynd flyg till madrid   - Citytrip affär madridCitytrip affär madrid  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Manila

Matbudget genomsnittet (i USD) Manila 333$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Manila 210$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Manila 820$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Manila 4100$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Manila 190$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Manila 361$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Manila (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.45 Manila
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 3.00 Manila
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 1.01 Manila
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 60 Manila
 • 5 * hotell : Manama 390 / 230 Manila
 • 3 * hotell : Manama 230 / 100 Manila
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 190 Manila
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 6.18 Manila
 • Män haircut : Manama 13.26 / 5.40 Manila
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 450 Manila
 • Matbudget : Manama 378 / 333 Manila
 • Kläder budget : Manama 280 / 160 Manila
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 820 Manila
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4100 Manila
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 190 Manila
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 361 Manila


Billiga flyg och hotell Manila => ManamaBilliga flyg och hotell Manila => Manama   - Billiga flyg från Manila till ManamaBilliga flyg från Manila till Manama   - Billiga flyg från ManilaBilliga flyg från Manila   - Fynd flyg till ManilaFynd flyg till Manila   - Citytrip affär ManilaCitytrip affär Manila  Billigaste sättet att överföra Philippine Peso PHP till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Mexico City

Matbudget genomsnittet (i USD) Mexico City 249$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Mexico City 440$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Mexico City 580$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Mexico City 3640$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Mexico City 770$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Mexico City 455$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Mexico City (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.33 Mexico City
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 3.66 Mexico City
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / n.a. Mexico City
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 70 Mexico City
 • 5 * hotell : Manama 390 / 280 Mexico City
 • 3 * hotell : Manama 230 / 100 Mexico City
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 770 Mexico City
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 15.34 Mexico City
 • Män haircut : Manama 13.26 / 11.50 Mexico City
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 540 Mexico City
 • Matbudget : Manama 378 / 249 Mexico City
 • Kläder budget : Manama 280 / 340 Mexico City
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 580 Mexico City
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3640 Mexico City
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 770 Mexico City
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 455 Mexico City


Billiga flyg och hotell Mexico City => ManamaBilliga flyg och hotell Mexico City => Manama   - Billiga flyg från Mexico City till ManamaBilliga flyg från Mexico City till Manama   - Billiga flyg från Mexico CityBilliga flyg från Mexico City   - Fynd flyg till Mexico CityFynd flyg till Mexico City   - Citytrip affär Mexico CityCitytrip affär Mexico City  Billigaste sättet att överföra Mexikansk peso MXN till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Miami

Matbudget genomsnittet (i USD) Miami 583$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Miami 995$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Miami 580$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Miami 4190$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Miami 1970$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Miami 533$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Miami (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.25 Miami
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 14.43 Miami
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 33.4 Miami
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 110 Miami
 • 5 * hotell : Manama 390 / 420 Miami
 • 3 * hotell : Manama 230 / 240 Miami
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1970 Miami
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 26.33 Miami
 • Män haircut : Manama 13.26 / 15.67 Miami
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 780 Miami
 • Matbudget : Manama 378 / 583 Miami
 • Kläder budget : Manama 280 / 960 Miami
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 580 Miami
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4190 Miami
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1970 Miami
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 533 Miami


Billiga flyg och hotell Miami => ManamaBilliga flyg och hotell Miami => Manama   - Billiga flyg från Miami till ManamaBilliga flyg från Miami till Manama   - Billiga flyg från MiamiBilliga flyg från Miami   - Fynd flyg till MiamiFynd flyg till Miami   - Citytrip affär MiamiCitytrip affär Miami  Billigaste sättet att överföra US dollar USD till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Milan

Matbudget genomsnittet (i USD) Milan 405$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Milan 1190$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Milan 710$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Milan 3240$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Milan 1340$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Milan 566$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Milan (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.62 Milan
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 17.30 Milan
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 28.5 Milan
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 110 Milan
 • 5 * hotell : Manama 390 / 300 Milan
 • 3 * hotell : Manama 230 / 200 Milan
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1340 Milan
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 38.11 Milan
 • Män haircut : Manama 13.26 / 24.06 Milan
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 670 Milan
 • Matbudget : Manama 378 / 405 Milan
 • Kläder budget : Manama 280 / 1160 Milan
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 710 Milan
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3240 Milan
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1340 Milan
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 566 Milan


Billiga flyg och hotell Milan => ManamaBilliga flyg och hotell Milan => Manama   - Billiga flyg från Milan till ManamaBilliga flyg från Milan till Manama   - Billiga flyg från MilanBilliga flyg från Milan   - Fynd flyg till MilanFynd flyg till Milan   - Citytrip affär MilanCitytrip affär Milan  Billigaste sättet att överföra Euros EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Montreal

Matbudget genomsnittet (i USD) Montreal 532$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Montreal 800$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Montreal 1120$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Montreal 3600$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Montreal 590$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Montreal 560$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Montreal (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.63 Montreal
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 17.57 Montreal
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 52.0 Montreal
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 90 Montreal
 • 5 * hotell : Manama 390 / 210 Montreal
 • 3 * hotell : Manama 230 / 120 Montreal
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 590 Montreal
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 35.28 Montreal
 • Män haircut : Manama 13.26 / 23.14 Montreal
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 570 Montreal
 • Matbudget : Manama 378 / 532 Montreal
 • Kläder budget : Manama 280 / 500 Montreal
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1120 Montreal
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3600 Montreal
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 590 Montreal
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 560 Montreal


Billiga flyg och hotell Montreal => ManamaBilliga flyg och hotell Montreal => Manama   - Billiga flyg från Montreal till ManamaBilliga flyg från Montreal till Manama   - Billiga flyg från MontrealBilliga flyg från Montreal   - Fynd flyg till MontrealFynd flyg till Montreal   - Citytrip affär MontrealCitytrip affär Montreal  Billigaste sättet att överföra Kanadensisk dollar CAD till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och moskva

Matbudget genomsnittet (i USD) moskva 336$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) moskva 515$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) moskva 920$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) moskva 3340$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) moskva 1020$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) moskva 395$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / moskva (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.88 moskva
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 7.88 moskva
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 24.6 moskva
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 110 moskva
 • 5 * hotell : Manama 390 / 350 moskva
 • 3 * hotell : Manama 230 / 140 moskva
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1020 moskva
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 41.00 moskva
 • Män haircut : Manama 13.26 / 28.70 moskva
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 710 moskva
 • Matbudget : Manama 378 / 336 moskva
 • Kläder budget : Manama 280 / 400 moskva
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 920 moskva
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3340 moskva
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1020 moskva
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 395 moskva


Billiga flyg och hotell moskva => ManamaBilliga flyg och hotell moskva => Manama   - Billiga flyg från moskva till ManamaBilliga flyg från moskva till Manama   - Billiga flyg från moskvaBilliga flyg från moskva   - Fynd flyg till moskvaFynd flyg till moskva   - Citytrip affär moskvaCitytrip affär moskva  Billigaste sättet att överföra Russian Ruble RUB till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Mumbai

Matbudget genomsnittet (i USD) Mumbai 253$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Mumbai 345$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Mumbai 480$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Mumbai 3860$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Mumbai 550$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Mumbai 194$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Mumbai (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.74 Mumbai
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 1.81 Mumbai
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 1.75 Mumbai
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 40 Mumbai
 • 5 * hotell : Manama 390 / 170 Mumbai
 • 3 * hotell : Manama 230 / 100 Mumbai
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 550 Mumbai
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 13.50 Mumbai
 • Män haircut : Manama 13.26 / 5.96 Mumbai
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 300 Mumbai
 • Matbudget : Manama 378 / 253 Mumbai
 • Kläder budget : Manama 280 / 260 Mumbai
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 480 Mumbai
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3860 Mumbai
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 550 Mumbai
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 194 Mumbai


Billiga flyg och hotell Mumbai => ManamaBilliga flyg och hotell Mumbai => Manama   - Billiga flyg från Mumbai till ManamaBilliga flyg från Mumbai till Manama   - Billiga flyg från MumbaiBilliga flyg från Mumbai   - Fynd flyg till MumbaiFynd flyg till Mumbai   - Citytrip affär MumbaiCitytrip affär Mumbai  Billigaste sättet att överföra Indian Rupee INR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Munich

Matbudget genomsnittet (i USD) Munich 390$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Munich 830$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Munich 850$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Munich 3190$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Munich 1370$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Munich 529$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Munich (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.92 Munich
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 14.02 Munich
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 59.8 Munich
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 90 Munich
 • 5 * hotell : Manama 390 / 380 Munich
 • 3 * hotell : Manama 230 / 110 Munich
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1370 Munich
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 51.18 Munich
 • Män haircut : Manama 13.26 / 32.80 Munich
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 830 Munich
 • Matbudget : Manama 378 / 390 Munich
 • Kläder budget : Manama 280 / 720 Munich
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 850 Munich
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3190 Munich
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1370 Munich
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 529 Munich


Billiga flyg och hotell Munich => ManamaBilliga flyg och hotell Munich => Manama   - Billiga flyg från Munich till ManamaBilliga flyg från Munich till Manama   - Billiga flyg från MunichBilliga flyg från Munich   - Fynd flyg till MunichFynd flyg till Munich   - Citytrip affär MunichCitytrip affär Munich  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Nairobi

Matbudget genomsnittet (i USD) Nairobi 318$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Nairobi 335$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Nairobi 710$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Nairobi 3470$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Nairobi 480$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Nairobi 355$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Nairobi (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.64 Nairobi
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 7.14 Nairobi
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 10.0 Nairobi
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 40 Nairobi
 • 5 * hotell : Manama 390 / 230 Nairobi
 • 3 * hotell : Manama 230 / 120 Nairobi
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 480 Nairobi
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 10.35 Nairobi
 • Män haircut : Manama 13.26 / 5.35 Nairobi
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 380 Nairobi
 • Matbudget : Manama 378 / 318 Nairobi
 • Kläder budget : Manama 280 / 220 Nairobi
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 710 Nairobi
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3470 Nairobi
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 480 Nairobi
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 355 Nairobi


Billiga flyg och hotell Nairobi => ManamaBilliga flyg och hotell Nairobi => Manama   - Billiga flyg från Nairobi till ManamaBilliga flyg från Nairobi till Manama   - Billiga flyg från NairobiBilliga flyg från Nairobi   - Fynd flyg till NairobiFynd flyg till Nairobi   - Citytrip affär NairobiCitytrip affär Nairobi  Billigaste sättet att överföra Kenyansk shilling KES till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Nya Delhi

Matbudget genomsnittet (i USD) Nya Delhi 233$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Nya Delhi 335$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Nya Delhi 560$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Nya Delhi 4100$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Nya Delhi 640$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Nya Delhi 215$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Nya Delhi (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.37 Nya Delhi
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 1.54 Nya Delhi
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 10.0 Nya Delhi
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 40 Nya Delhi
 • 5 * hotell : Manama 390 / 220 Nya Delhi
 • 3 * hotell : Manama 230 / 110 Nya Delhi
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 640 Nya Delhi
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 11.91 Nya Delhi
 • Män haircut : Manama 13.26 / 5.29 Nya Delhi
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 340 Nya Delhi
 • Matbudget : Manama 378 / 233 Nya Delhi
 • Kläder budget : Manama 280 / 220 Nya Delhi
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 560 Nya Delhi
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4100 Nya Delhi
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 640 Nya Delhi
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 215 Nya Delhi


Billiga flyg och hotell Nya Delhi => ManamaBilliga flyg och hotell Nya Delhi => Manama   - Billiga flyg från Nya Delhi till ManamaBilliga flyg från Nya Delhi till Manama   - Billiga flyg från Nya DelhiBilliga flyg från Nya Delhi   - Fynd flyg till Nya DelhiFynd flyg till Nya Delhi   - Citytrip affär Nya DelhiCitytrip affär Nya Delhi  Billigaste sättet att överföra Indian Rupee INR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och New York City

Matbudget genomsnittet (i USD) New York City 632$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) New York City 1050$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) New York City 890$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) New York City 3480$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) New York City 3890$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) New York City 742$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / New York City (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.75 New York City
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 11.67 New York City
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 52.5 New York City
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 100 New York City
 • 5 * hotell : Manama 390 / 590 New York City
 • 3 * hotell : Manama 230 / 380 New York City
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 3890 New York City
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 73.33 New York City
 • Män haircut : Manama 13.26 / 36.67 New York City
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 1030 New York City
 • Matbudget : Manama 378 / 632 New York City
 • Kläder budget : Manama 280 / 1040 New York City
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 890 New York City
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3480 New York City
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 3890 New York City
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 742 New York City


Billiga flyg och hotell New York City => ManamaBilliga flyg och hotell New York City => Manama   - Billiga flyg från New York City till ManamaBilliga flyg från New York City till Manama   - Billiga flyg från New York CityBilliga flyg från New York City   - Fynd flyg till New York CityFynd flyg till New York City   - Citytrip affär New York CityCitytrip affär New York City  Billigaste sättet att överföra US dollar USD till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Nicosia

Matbudget genomsnittet (i USD) Nicosia 303$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Nicosia 715$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Nicosia 1150$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Nicosia 3180$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Nicosia 690$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Nicosia 433$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Nicosia (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.62 Nicosia
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 8.38 Nicosia
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / n.a. Nicosia
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 50 Nicosia
 • 5 * hotell : Manama 390 / 250 Nicosia
 • 3 * hotell : Manama 230 / 90 Nicosia
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 690 Nicosia
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 38.38 Nicosia
 • Män haircut : Manama 13.26 / 16.76 Nicosia
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 550 Nicosia
 • Matbudget : Manama 378 / 303 Nicosia
 • Kläder budget : Manama 280 / 590 Nicosia
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1150 Nicosia
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3180 Nicosia
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 690 Nicosia
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 433 Nicosia


Billiga flyg och hotell Nicosia => ManamaBilliga flyg och hotell Nicosia => Manama   - Billiga flyg från Nicosia till ManamaBilliga flyg från Nicosia till Manama   - Billiga flyg från NicosiaBilliga flyg från Nicosia   - Fynd flyg till NicosiaFynd flyg till Nicosia   - Citytrip affär NicosiaCitytrip affär Nicosia  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och oslo

Matbudget genomsnittet (i USD) oslo 536$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) oslo 505$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) oslo 1100$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) oslo 3750$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) oslo 1940$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) oslo 817$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / oslo (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 3.80 oslo
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 32.10 oslo
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 61.7 oslo
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 150 oslo
 • 5 * hotell : Manama 390 / 280 oslo
 • 3 * hotell : Manama 230 / 170 oslo
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1940 oslo
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 95.04 oslo
 • Män haircut : Manama 13.26 / 77.72 oslo
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 980 oslo
 • Matbudget : Manama 378 / 536 oslo
 • Kläder budget : Manama 280 / 350 oslo
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1100 oslo
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3750 oslo
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1940 oslo
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 817 oslo


Billiga flyg och hotell oslo => ManamaBilliga flyg och hotell oslo => Manama   - Billiga flyg från oslo till ManamaBilliga flyg från oslo till Manama   - Billiga flyg från osloBilliga flyg från oslo   - Fynd flyg till osloFynd flyg till oslo   - Citytrip affär osloCitytrip affär oslo  Billigaste sättet att överföra Norska kronan NOK till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och paris

Matbudget genomsnittet (i USD) paris 425$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) paris 655$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) paris 820$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) paris 3420$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) paris 1610$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) paris 605$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / paris (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.95 paris
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 12.43 paris
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 43.8 paris
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 60 paris
 • 5 * hotell : Manama 390 / 410 paris
 • 3 * hotell : Manama 230 / 130 paris
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1610 paris
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 48.26 paris
 • Män haircut : Manama 13.26 / 26.31 paris
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 890 paris
 • Matbudget : Manama 378 / 425 paris
 • Kläder budget : Manama 280 / 480 paris
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 820 paris
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3420 paris
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1610 paris
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 605 paris


Billiga flyg och hotell paris => ManamaBilliga flyg och hotell paris => Manama   - Billiga flyg från paris till ManamaBilliga flyg från paris till Manama   - Billiga flyg från parisBilliga flyg från paris   - Fynd flyg till parisFynd flyg till paris   - Citytrip affär parisCitytrip affär paris  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och prag

Matbudget genomsnittet (i USD) prag 251$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) prag 310$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) prag 550$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) prag 3120$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) prag 550$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) prag 302$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / prag (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.18 prag
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 6.00 prag
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 8.44 prag
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 40 prag
 • 5 * hotell : Manama 390 / 200 prag
 • 3 * hotell : Manama 230 / 90 prag
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 550 prag
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 25.58 prag
 • Män haircut : Manama 13.26 / 12.89 prag
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 500 prag
 • Matbudget : Manama 378 / 251 prag
 • Kläder budget : Manama 280 / 270 prag
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 550 prag
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3120 prag
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 550 prag
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 302 prag


Billiga flyg och hotell prag => ManamaBilliga flyg och hotell prag => Manama   - Billiga flyg från prag till ManamaBilliga flyg från prag till Manama   - Billiga flyg från pragBilliga flyg från prag   - Fynd flyg till pragFynd flyg till prag   - Citytrip affär pragCitytrip affär prag  Billigaste sättet att överföra Tjeckiska kronor CZK till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Riga

Matbudget genomsnittet (i USD) Riga 253$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Riga 345$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Riga 590$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Riga 2880$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Riga 360$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Riga 309$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Riga (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.30 Riga
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 6.74 Riga
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 7.78 Riga
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 70 Riga
 • 5 * hotell : Manama 390 / 230 Riga
 • 3 * hotell : Manama 230 / 70 Riga
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 360 Riga
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 24.87 Riga
 • Män haircut : Manama 13.26 / 13.70 Riga
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 460 Riga
 • Matbudget : Manama 378 / 253 Riga
 • Kläder budget : Manama 280 / 290 Riga
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 590 Riga
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 2880 Riga
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 360 Riga
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 309 Riga


Billiga flyg och hotell Riga => ManamaBilliga flyg och hotell Riga => Manama   - Billiga flyg från Riga till ManamaBilliga flyg från Riga till Manama   - Billiga flyg från RigaBilliga flyg från Riga   - Fynd flyg till RigaFynd flyg till Riga   - Citytrip affär RigaCitytrip affär Riga  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Rio de Janeiro

Matbudget genomsnittet (i USD) Rio de Janeiro 330$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Rio de Janeiro 200$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Rio de Janeiro 580$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Rio de Janeiro 4170$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Rio de Janeiro 590$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Rio de Janeiro 455$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Rio de Janeiro (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.19 Rio de Janeiro
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 5.07 Rio de Janeiro
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / n.a. Rio de Janeiro
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 50 Rio de Janeiro
 • 5 * hotell : Manama 390 / 290 Rio de Janeiro
 • 3 * hotell : Manama 230 / 110 Rio de Janeiro
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 590 Rio de Janeiro
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 40.89 Rio de Janeiro
 • Män haircut : Manama 13.26 / 14.76 Rio de Janeiro
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 470 Rio de Janeiro
 • Matbudget : Manama 378 / 330 Rio de Janeiro
 • Kläder budget : Manama 280 / 160 Rio de Janeiro
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 580 Rio de Janeiro
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4170 Rio de Janeiro
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 590 Rio de Janeiro
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 455 Rio de Janeiro


Billiga flyg och hotell Rio de Janeiro => ManamaBilliga flyg och hotell Rio de Janeiro => Manama   - Billiga flyg från Rio de Janeiro till ManamaBilliga flyg från Rio de Janeiro till Manama   - Billiga flyg från Rio de JaneiroBilliga flyg från Rio de Janeiro   - Fynd flyg till Rio de JaneiroFynd flyg till Rio de Janeiro   - Citytrip affär Rio de JaneiroCitytrip affär Rio de Janeiro  Billigaste sättet att överföra Brasiliansk real BRL till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och rom

Matbudget genomsnittet (i USD) rom 393$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) rom 625$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) rom 1070$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) rom 3100$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) rom 1280$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) rom 512$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / rom (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.62 rom
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 14.24 rom
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 27.0 rom
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 100 rom
 • 5 * hotell : Manama 390 / 380 rom
 • 3 * hotell : Manama 230 / 160 rom
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1280 rom
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 48.65 rom
 • Män haircut : Manama 13.26 / 17.30 rom
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 710 rom
 • Matbudget : Manama 378 / 393 rom
 • Kläder budget : Manama 280 / 410 rom
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1070 rom
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3100 rom
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1280 rom
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 512 rom


Billiga flyg och hotell rom => ManamaBilliga flyg och hotell rom => Manama   - Billiga flyg från rom till ManamaBilliga flyg från rom till Manama   - Billiga flyg från romBilliga flyg från rom   - Fynd flyg till romFynd flyg till rom   - Citytrip affär romCitytrip affär rom  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Santiago de Chile

Matbudget genomsnittet (i USD) Santiago de Chile 308$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Santiago de Chile 320$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Santiago de Chile 560$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Santiago de Chile 4180$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Santiago de Chile 710$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Santiago de Chile 444$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Santiago de Chile (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.08 Santiago de Chile
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 7.08 Santiago de Chile
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 9.11 Santiago de Chile
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 70 Santiago de Chile
 • 5 * hotell : Manama 390 / 250 Santiago de Chile
 • 3 * hotell : Manama 230 / 120 Santiago de Chile
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 710 Santiago de Chile
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 21.97 Santiago de Chile
 • Män haircut : Manama 13.26 / 12.48 Santiago de Chile
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 570 Santiago de Chile
 • Matbudget : Manama 378 / 308 Santiago de Chile
 • Kläder budget : Manama 280 / 280 Santiago de Chile
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 560 Santiago de Chile
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4180 Santiago de Chile
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 710 Santiago de Chile
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 444 Santiago de Chile


Billiga flyg och hotell Santiago de Chile => ManamaBilliga flyg och hotell Santiago de Chile => Manama   - Billiga flyg från Santiago de Chile till ManamaBilliga flyg från Santiago de Chile till Manama   - Billiga flyg från Santiago de ChileBilliga flyg från Santiago de Chile   - Fynd flyg till Santiago de ChileFynd flyg till Santiago de Chile   - Citytrip affär Santiago de ChileCitytrip affär Santiago de Chile  Billigaste sättet att överföra Chilenska peso CLP till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Sao Paulo

Matbudget genomsnittet (i USD) Sao Paulo 303$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Sao Paulo 430$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Sao Paulo 510$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Sao Paulo 3700$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Sao Paulo 910$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Sao Paulo 515$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Sao Paulo (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.12 Sao Paulo
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 6.48 Sao Paulo
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / n.a. Sao Paulo
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 80 Sao Paulo
 • 5 * hotell : Manama 390 / 240 Sao Paulo
 • 3 * hotell : Manama 230 / 100 Sao Paulo
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 910 Sao Paulo
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 22.96 Sao Paulo
 • Män haircut : Manama 13.26 / 14.21 Sao Paulo
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 500 Sao Paulo
 • Matbudget : Manama 378 / 303 Sao Paulo
 • Kläder budget : Manama 280 / 350 Sao Paulo
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 510 Sao Paulo
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3700 Sao Paulo
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 910 Sao Paulo
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 515 Sao Paulo


Billiga flyg och hotell Sao Paulo => ManamaBilliga flyg och hotell Sao Paulo => Manama   - Billiga flyg från Sao Paulo till ManamaBilliga flyg från Sao Paulo till Manama   - Billiga flyg från Sao PauloBilliga flyg från Sao Paulo   - Fynd flyg till Sao PauloFynd flyg till Sao Paulo   - Citytrip affär Sao PauloCitytrip affär Sao Paulo  Billigaste sättet att överföra Brasiliansk real BRL till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Seoul

Matbudget genomsnittet (i USD) Seoul 688$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Seoul 985$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Seoul 800$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Seoul 4480$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Seoul 1140$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Seoul 410$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Seoul (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.06 Seoul
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 4.45 Seoul
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 23.0 Seoul
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 90 Seoul
 • 5 * hotell : Manama 390 / 400 Seoul
 • 3 * hotell : Manama 230 / 140 Seoul
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1140 Seoul
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 15.64 Seoul
 • Män haircut : Manama 13.26 / 9.43 Seoul
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 670 Seoul
 • Matbudget : Manama 378 / 688 Seoul
 • Kläder budget : Manama 280 / 900 Seoul
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 800 Seoul
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4480 Seoul
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1140 Seoul
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 410 Seoul


Billiga flyg och hotell Seoul => ManamaBilliga flyg och hotell Seoul => Manama   - Billiga flyg från Seoul till ManamaBilliga flyg från Seoul till Manama   - Billiga flyg från SeoulBilliga flyg från Seoul   - Fynd flyg till SeoulFynd flyg till Seoul   - Citytrip affär SeoulCitytrip affär Seoul  Billigaste sättet att överföra Sydkoreanska vann KRW till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Shanghai

Matbudget genomsnittet (i USD) Shanghai 518$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Shanghai 405$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Shanghai 430$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Shanghai 2880$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Shanghai 1090$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Shanghai 447$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Shanghai (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.38 Shanghai
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 3.13 Shanghai
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 12.0 Shanghai
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 70 Shanghai
 • 5 * hotell : Manama 390 / 470 Shanghai
 • 3 * hotell : Manama 230 / 140 Shanghai
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1090 Shanghai
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 16.93 Shanghai
 • Män haircut : Manama 13.26 / 10.10 Shanghai
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 670 Shanghai
 • Matbudget : Manama 378 / 518 Shanghai
 • Kläder budget : Manama 280 / 310 Shanghai
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 430 Shanghai
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 2880 Shanghai
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1090 Shanghai
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 447 Shanghai


Billiga flyg och hotell Shanghai => ManamaBilliga flyg och hotell Shanghai => Manama   - Billiga flyg från Shanghai till ManamaBilliga flyg från Shanghai till Manama   - Billiga flyg från ShanghaiBilliga flyg från Shanghai   - Fynd flyg till ShanghaiFynd flyg till Shanghai   - Citytrip affär ShanghaiCitytrip affär Shanghai  Billigaste sättet att överföra Renmibi / Yuan RMB till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Sofia

Matbudget genomsnittet (i USD) Sofia 214$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Sofia 485$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Sofia 470$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Sofia 3050$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Sofia 310$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Sofia 316$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Sofia (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.55 Sofia
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 3.04 Sofia
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 7.55 Sofia
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 50 Sofia
 • 5 * hotell : Manama 390 / 160 Sofia
 • 3 * hotell : Manama 230 / 60 Sofia
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 310 Sofia
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 15.89 Sofia
 • Män haircut : Manama 13.26 / 11.33 Sofia
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 300 Sofia
 • Matbudget : Manama 378 / 214 Sofia
 • Kläder budget : Manama 280 / 360 Sofia
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 470 Sofia
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3050 Sofia
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 310 Sofia
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 316 Sofia


Billiga flyg och hotell Sofia => ManamaBilliga flyg och hotell Sofia => Manama   - Billiga flyg från Sofia till ManamaBilliga flyg från Sofia till Manama   - Billiga flyg från SofiaBilliga flyg från Sofia   - Fynd flyg till SofiaFynd flyg till Sofia   - Citytrip affär SofiaCitytrip affär Sofia  Billigaste sättet att överföra Bulgariska LEV BGN till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Stockholm

Matbudget genomsnittet (i USD) Stockholm 437$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Stockholm 915$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Stockholm 1120$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Stockholm 3330$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Stockholm 880$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Stockholm 557$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Stockholm (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 4.17 Stockholm
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 18.56 Stockholm
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 41.7 Stockholm
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 100 Stockholm
 • 5 * hotell : Manama 390 / 230 Stockholm
 • 3 * hotell : Manama 230 / 150 Stockholm
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 880 Stockholm
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 54.80 Stockholm
 • Män haircut : Manama 13.26 / 48.82 Stockholm
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 610 Stockholm
 • Matbudget : Manama 378 / 437 Stockholm
 • Kläder budget : Manama 280 / 550 Stockholm
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1120 Stockholm
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3330 Stockholm
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 880 Stockholm
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 557 Stockholm


Billiga flyg och hotell Stockholm => ManamaBilliga flyg och hotell Stockholm => Manama   - Billiga flyg från Stockholm till ManamaBilliga flyg från Stockholm till Manama   - Billiga flyg från StockholmBilliga flyg från Stockholm   - Fynd flyg till StockholmFynd flyg till Stockholm   - Citytrip affär StockholmCitytrip affär Stockholm  Billigaste sättet att överföra Svenska kronor SEK till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Sydney

Matbudget genomsnittet (i USD) Sydney 541$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Sydney 580$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Sydney 1120$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Sydney 3910$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Sydney 1780$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Sydney 667$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Sydney (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.58 Sydney
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 11.52 Sydney
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 6.8 Sydney
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 70 Sydney
 • 5 * hotell : Manama 390 / 470 Sydney
 • 3 * hotell : Manama 230 / 170 Sydney
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1780 Sydney
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 38.64 Sydney
 • Män haircut : Manama 13.26 / 21.64 Sydney
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 690 Sydney
 • Matbudget : Manama 378 / 541 Sydney
 • Kläder budget : Manama 280 / 580 Sydney
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1120 Sydney
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3910 Sydney
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1780 Sydney
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 667 Sydney


Billiga flyg och hotell Sydney => ManamaBilliga flyg och hotell Sydney => Manama   - Billiga flyg från Sydney till ManamaBilliga flyg från Sydney till Manama   - Billiga flyg från SydneyBilliga flyg från Sydney   - Fynd flyg till SydneyFynd flyg till Sydney   - Citytrip affär SydneyCitytrip affär Sydney  Billigaste sättet att överföra Australiensiska dollar AUD till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Taipei

Matbudget genomsnittet (i USD) Taipei 460$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Taipei 790$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Taipei 620$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Taipei 3810$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Taipei 1840$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Taipei 517$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Taipei (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.54 Taipei
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 4.63 Taipei
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 11.3 Taipei
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 150 Taipei
 • 5 * hotell : Manama 390 / 390 Taipei
 • 3 * hotell : Manama 230 / 120 Taipei
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1840 Taipei
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 29.04 Taipei
 • Män haircut : Manama 13.26 / 26.89 Taipei
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 820 Taipei
 • Matbudget : Manama 378 / 460 Taipei
 • Kläder budget : Manama 280 / 720 Taipei
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 620 Taipei
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3810 Taipei
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1840 Taipei
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 517 Taipei


Billiga flyg och hotell Taipei => ManamaBilliga flyg och hotell Taipei => Manama   - Billiga flyg från Taipei till ManamaBilliga flyg från Taipei till Manama   - Billiga flyg från TaipeiBilliga flyg från Taipei   - Fynd flyg till TaipeiFynd flyg till Taipei   - Citytrip affär TaipeiCitytrip affär Taipei  Billigaste sättet att överföra Ny Taiwan dollar TWD till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Tallinn

Matbudget genomsnittet (i USD) Tallinn 270$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Tallinn 665$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Tallinn 540$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Tallinn 3970$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Tallinn 690$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Tallinn 330$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Tallinn (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.73 Tallinn
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 6.54 Tallinn
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 11.7 Tallinn
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 60 Tallinn
 • 5 * hotell : Manama 390 / 300 Tallinn
 • 3 * hotell : Manama 230 / 100 Tallinn
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 690 Tallinn
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 28.83 Tallinn
 • Män haircut : Manama 13.26 / 14.78 Tallinn
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 540 Tallinn
 • Matbudget : Manama 378 / 270 Tallinn
 • Kläder budget : Manama 280 / 510 Tallinn
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 540 Tallinn
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3970 Tallinn
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 690 Tallinn
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 330 Tallinn


Billiga flyg och hotell Tallinn => ManamaBilliga flyg och hotell Tallinn => Manama   - Billiga flyg från Tallinn till ManamaBilliga flyg från Tallinn till Manama   - Billiga flyg från TallinnBilliga flyg från Tallinn   - Fynd flyg till TallinnFynd flyg till Tallinn   - Citytrip affär TallinnCitytrip affär Tallinn  Billigaste sättet att överföra Estniska Kroon EEK till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och tel Aviv

Matbudget genomsnittet (i USD) tel Aviv 414$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) tel Aviv 635$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) tel Aviv 1090$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) tel Aviv 3760$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) tel Aviv 1160$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) tel Aviv 548$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / tel Aviv (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.75 tel Aviv
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 10.98 tel Aviv
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 18.7 tel Aviv
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 80 tel Aviv
 • 5 * hotell : Manama 390 / 430 tel Aviv
 • 3 * hotell : Manama 230 / 190 tel Aviv
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1160 tel Aviv
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 55.92 tel Aviv
 • Män haircut : Manama 13.26 / 21.61 tel Aviv
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 650 tel Aviv
 • Matbudget : Manama 378 / 414 tel Aviv
 • Kläder budget : Manama 280 / 550 tel Aviv
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1090 tel Aviv
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3760 tel Aviv
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1160 tel Aviv
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 548 tel Aviv


Billiga flyg och hotell tel Aviv => ManamaBilliga flyg och hotell tel Aviv => Manama   - Billiga flyg från tel Aviv till ManamaBilliga flyg från tel Aviv till Manama   - Billiga flyg från tel AvivBilliga flyg från tel Aviv   - Fynd flyg till tel AvivFynd flyg till tel Aviv   - Citytrip affär tel AvivCitytrip affär tel Aviv  Billigaste sättet att överföra Israelisk sikel ILS till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Tokyo

Matbudget genomsnittet (i USD) Tokyo 582$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Tokyo 965$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Tokyo 1580$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Tokyo 4260$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Tokyo 1730$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Tokyo 663$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Tokyo (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 1.47 Tokyo
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 7.31 Tokyo
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 51.7 Tokyo
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 220 Tokyo
 • 5 * hotell : Manama 390 / 500 Tokyo
 • 3 * hotell : Manama 230 / 280 Tokyo
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1730 Tokyo
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 37.64 Tokyo
 • Män haircut : Manama 13.26 / 33.18 Tokyo
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 1000 Tokyo
 • Matbudget : Manama 378 / 582 Tokyo
 • Kläder budget : Manama 280 / 790 Tokyo
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1580 Tokyo
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 4260 Tokyo
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1730 Tokyo
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 663 Tokyo


Billiga flyg och hotell Tokyo => ManamaBilliga flyg och hotell Tokyo => Manama   - Billiga flyg från Tokyo till ManamaBilliga flyg från Tokyo till Manama   - Billiga flyg från TokyoBilliga flyg från Tokyo   - Fynd flyg till TokyoFynd flyg till Tokyo   - Citytrip affär TokyoCitytrip affär Tokyo  Billigaste sättet att överföra Japansk yen JPY till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Toronto

Matbudget genomsnittet (i USD) Toronto 397$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Toronto 720$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Toronto 1370$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Toronto 3120$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Toronto 1120$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Toronto 584$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Toronto (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.43 Toronto
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 15.88 Toronto
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 38.4 Toronto
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 60 Toronto
 • 5 * hotell : Manama 390 / 390 Toronto
 • 3 * hotell : Manama 230 / 200 Toronto
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1120 Toronto
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 26.31 Toronto
 • Män haircut : Manama 13.26 / 14.84 Toronto
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 710 Toronto
 • Matbudget : Manama 378 / 397 Toronto
 • Kläder budget : Manama 280 / 450 Toronto
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1370 Toronto
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3120 Toronto
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1120 Toronto
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 584 Toronto


Billiga flyg och hotell Toronto => ManamaBilliga flyg och hotell Toronto => Manama   - Billiga flyg från Toronto till ManamaBilliga flyg från Toronto till Manama   - Billiga flyg från TorontoBilliga flyg från Toronto   - Fynd flyg till TorontoFynd flyg till Toronto   - Citytrip affär TorontoCitytrip affär Toronto  Billigaste sättet att överföra Kanadensisk dollar CAD till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och wien

Matbudget genomsnittet (i USD) wien 443$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) wien 640$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) wien 740$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) wien 3250$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) wien 800$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) wien 446$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / wien (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 2.34 wien
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 14.42 wien
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 43.3 wien
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 90 wien
 • 5 * hotell : Manama 390 / 240 wien
 • 3 * hotell : Manama 230 / 90 wien
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 800 wien
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 48.65 wien
 • Män haircut : Manama 13.26 / 18.74 wien
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 630 wien
 • Matbudget : Manama 378 / 443 wien
 • Kläder budget : Manama 280 / 560 wien
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 740 wien
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3250 wien
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 800 wien
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 446 wien


Billiga flyg och hotell wien => ManamaBilliga flyg och hotell wien => Manama   - Billiga flyg från wien till ManamaBilliga flyg från wien till Manama   - Billiga flyg från wienBilliga flyg från wien   - Fynd flyg till wienFynd flyg till wien   - Citytrip affär wienCitytrip affär wien  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och Vilnius

Matbudget genomsnittet (i USD) Vilnius 269$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) Vilnius 555$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) Vilnius 740$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) Vilnius 3470$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) Vilnius 550$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) Vilnius 306$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / Vilnius (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.90 Vilnius
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 4.52 Vilnius
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 10.4 Vilnius
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 40 Vilnius
 • 5 * hotell : Manama 390 / 200 Vilnius
 • 3 * hotell : Manama 230 / 80 Vilnius
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 550 Vilnius
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 27.03 Vilnius
 • Män haircut : Manama 13.26 / 16.22 Vilnius
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 380 Vilnius
 • Matbudget : Manama 378 / 269 Vilnius
 • Kläder budget : Manama 280 / 390 Vilnius
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 740 Vilnius
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3470 Vilnius
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 550 Vilnius
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 306 Vilnius


Billiga flyg och hotell Vilnius => ManamaBilliga flyg och hotell Vilnius => Manama   - Billiga flyg från Vilnius till ManamaBilliga flyg från Vilnius till Manama   - Billiga flyg från VilniusBilliga flyg från Vilnius   - Fynd flyg till VilniusFynd flyg till Vilnius   - Citytrip affär VilniusCitytrip affär Vilnius  Billigaste sättet att överföra Euro EUR till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och warszawa

Matbudget genomsnittet (i USD) warszawa 253$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) warszawa 585$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) warszawa 640$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) warszawa 3810$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) warszawa 630$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) warszawa 309$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / warszawa (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 0.91 warszawa
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 5.64 warszawa
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 13.7 warszawa
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 60 warszawa
 • 5 * hotell : Manama 390 / 190 warszawa
 • 3 * hotell : Manama 230 / 90 warszawa
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 630 warszawa
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 23.73 warszawa
 • Män haircut : Manama 13.26 / 15.22 warszawa
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 490 warszawa
 • Matbudget : Manama 378 / 253 warszawa
 • Kläder budget : Manama 280 / 500 warszawa
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 640 warszawa
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3810 warszawa
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 630 warszawa
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 309 warszawa


Billiga flyg och hotell warszawa => ManamaBilliga flyg och hotell warszawa => Manama   - Billiga flyg från warszawa till ManamaBilliga flyg från warszawa till Manama   - Billiga flyg från warszawaBilliga flyg från warszawa   - Fynd flyg till warszawaFynd flyg till warszawa   - Citytrip affär warszawaCitytrip affär warszawa  Billigaste sättet att överföra Polska Zloty PLN till Baihrani Dinar BHD

Kostnad för levande jämförelse av hushållsbudgeten Manama och zurich

Matbudget genomsnittet (i USD) zurich 738$ Manama 378$

Kläder budget genomsnittet (i USD) zurich 895$ Manama 450$

Vitvaror budget genomsnittet (i USD) zurich 1540$ Manama 680$

Elektronikbudget genomsnittet (i USD) zurich 3610$ Manama 3620$

Bostadsbudget genomsnittet (i USD) zurich 1770$ Manama 890$

Tjänstebudget genomsnittet (i USD) zurich 996$ Manama 583$

För samma livsnivå, enligt 2015 UBS kostnad för livsindex.

Värdena är i samma valuta - checka the USD conversion to local currency för den senaste omvandlingsfrekvensen i destinationslandet.

 • Genomsnittliga priser i Manama / zurich (USD)
 • Kollektivtrafikbiljett : Manama 0.80 / 3.75 zurich
 • Taxi (5km) : Manama 7.96 / 27.59 zurich
 • Tåg (200km) : Manama n.a. / 73.3 zurich
 • Restaurang (2 personer) : Manama 110 / 150 zurich
 • 5 * hotell : Manama 390 / 440 zurich
 • 3 * hotell : Manama 230 / 320 zurich
 • Lägenhet hyra : Manama 890 / 1770 zurich
 • Kvinnor hårklippning : Manama 23.87 / 86.71 zurich
 • Män haircut : Manama 13.26 / 50.79 zurich
 • Helgläge (2 personer, 1 hotellnatt, utan flyg) : Manama 720 / 1050 zurich
 • Matbudget : Manama 378 / 738 zurich
 • Kläder budget : Manama 280 / 680 zurich
 • Vitvaror budget : Manama 680 / 1540 zurich
 • Elektronikbudget : Manama 3620 / 3610 zurich
 • Bostadsbudget : Manama 890 / 1770 zurich
 • Tjänstebudget : Manama 583 / 996 zurich


Billiga flyg och hotell zurich => ManamaBilliga flyg och hotell zurich => Manama   - Billiga flyg från zurich till ManamaBilliga flyg från zurich till Manama   - Billiga flyg från zurichBilliga flyg från zurich   - Fynd flyg till zurichFynd flyg till zurich   - Citytrip affär zurichCitytrip affär zurich  Billigaste sättet att överföra Swiss Francs CHF till Baihrani Dinar BHD

Ta reda på hur mycket som behövs

Andra snabba jämförelser för Manama, Bahrain