Usporedba troškova života po plaći Cirih

 Prosječne cijene u Cirih

 • Prosječne cijene u Cirih (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150
 • 5 * hotel : Cirih 440
 • 3 * hotel : Cirih 320
 • Najam apartmana : Cirih 1770
 • Žene frizure : Cirih 86.71
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050
 • Proračun za hranu : Cirih 738
 • Odjeća budžeta : Cirih 680
 • Proračun za aparate : Cirih 1540
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610
 • Stambeni proračun : Cirih 1770
 • Proračun usluga : Cirih 996

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Amsterdam

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Amsterdam (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.71 Amsterdam
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 16.22 Amsterdam
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 27.9 Amsterdam
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 90 Amsterdam
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 250 Amsterdam
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 170 Amsterdam
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1220 Amsterdam
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 49.37 Amsterdam
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 36.76 Amsterdam
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 570 Amsterdam
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 300 Amsterdam
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 660 Amsterdam
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 830 Amsterdam
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4100 Amsterdam
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1220 Amsterdam
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 555 Amsterdam


Jeftini letovi i hoteli Amsterdam => CirihJeftini letovi i hoteli Amsterdam => Cirih   - Jeftini letovi iz Amsterdam do CirihJeftini letovi iz Amsterdam do Cirih   - Jeftini letovi iz AmsterdamJeftini letovi iz Amsterdam   - Povoljni letovi do AmsterdamPovoljni letovi do Amsterdam   - Citytrip posao AmsterdamCitytrip posao Amsterdam  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Atina

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Atina (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.37 Atina
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 5.01 Atina
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 15.1 Atina
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 80 Atina
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 290 Atina
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 100 Atina
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 770 Atina
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 20.36 Atina
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 14.78 Atina
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 530 Atina
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 343 Atina
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 590 Atina
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 670 Atina
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3590 Atina
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 770 Atina
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 461 Atina


Jeftini letovi i hoteli Atina => CirihJeftini letovi i hoteli Atina => Cirih   - Jeftini letovi iz Atina do CirihJeftini letovi iz Atina do Cirih   - Jeftini letovi iz AtinaJeftini letovi iz Atina   - Povoljni letovi do AtinaPovoljni letovi do Atina   - Citytrip posao AtinaCitytrip posao Atina  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Auckland

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Auckland (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 3.16 Auckland
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 19.72 Auckland
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 40.5 Auckland
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 110 Auckland
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 210 Auckland
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 140 Auckland
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1250 Auckland
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 63.98 Auckland
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 36.42 Auckland
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 580 Auckland
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 464 Auckland
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 650 Auckland
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1150 Auckland
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4130 Auckland
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1250 Auckland
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 695 Auckland


Jeftini letovi i hoteli Auckland => CirihJeftini letovi i hoteli Auckland => Cirih   - Jeftini letovi iz Auckland do CirihJeftini letovi iz Auckland do Cirih   - Jeftini letovi iz AucklandJeftini letovi iz Auckland   - Povoljni letovi do AucklandPovoljni letovi do Auckland   - Citytrip posao AucklandCitytrip posao Auckland  Najjeftiniji način prijenosa Novozelandski dolar NZD do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Bankok

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Bankok (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.74 Bankok
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 1.85 Bankok
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 3.26 Bankok
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 50 Bankok
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 180 Bankok
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 110 Bankok
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 500 Bankok
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 12.81 Bankok
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 9.53 Bankok
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 320 Bankok
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 518 Bankok
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 220 Bankok
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 530 Bankok
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3110 Bankok
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 500 Bankok
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 323 Bankok


Jeftini letovi i hoteli Bankok => CirihJeftini letovi i hoteli Bankok => Cirih   - Jeftini letovi iz Bankok do CirihJeftini letovi iz Bankok do Cirih   - Jeftini letovi iz BankokJeftini letovi iz Bankok   - Povoljni letovi do BankokPovoljni letovi do Bankok   - Citytrip posao BankokCitytrip posao Bankok  Najjeftiniji način prijenosa Tajlandski Baht THB do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Barselona

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Barselona (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.32 Barselona
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 10.25 Barselona
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 25.3 Barselona
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 110 Barselona
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 250 Barselona
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 160 Barselona
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 740 Barselona
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 36.04 Barselona
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 19.79 Barselona
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 600 Barselona
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 350 Barselona
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 570 Barselona
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 820 Barselona
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3390 Barselona
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 740 Barselona
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 530 Barselona


Jeftini letovi i hoteli Barselona => CirihJeftini letovi i hoteli Barselona => Cirih   - Jeftini letovi iz Barselona do CirihJeftini letovi iz Barselona do Cirih   - Jeftini letovi iz BarselonaJeftini letovi iz Barselona   - Povoljni letovi do BarselonaPovoljni letovi do Barselona   - Citytrip posao BarselonaCitytrip posao Barselona  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Peking

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Peking (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.48 Peking
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 4.42 Peking
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 15.5 Peking
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 50 Peking
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 200 Peking
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 100 Peking
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1390 Peking
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 9.27 Peking
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 5.24 Peking
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 350 Peking
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 533 Peking
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 400 Peking
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 490 Peking
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 2960 Peking
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1390 Peking
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 351 Peking


Jeftini letovi i hoteli Peking => CirihJeftini letovi i hoteli Peking => Cirih   - Jeftini letovi iz Peking do CirihJeftini letovi iz Peking do Cirih   - Jeftini letovi iz PekingJeftini letovi iz Peking   - Povoljni letovi do PekingPovoljni letovi do Peking   - Citytrip posao PekingCitytrip posao Peking  Najjeftiniji način prijenosa Yuan Renmibi RMB do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Berlin

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Berlin (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.89 Berlin
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 14.78 Berlin
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 55.1 Berlin
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 70 Berlin
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 240 Berlin
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 120 Berlin
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 690 Berlin
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 31.63 Berlin
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 16.49 Berlin
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 620 Berlin
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 419 Berlin
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 440 Berlin
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 880 Berlin
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3420 Berlin
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 690 Berlin
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 447 Berlin


Jeftini letovi i hoteli Berlin => CirihJeftini letovi i hoteli Berlin => Cirih   - Jeftini letovi iz Berlin do CirihJeftini letovi iz Berlin do Cirih   - Jeftini letovi iz BerlinJeftini letovi iz Berlin   - Povoljni letovi do BerlinPovoljni letovi do Berlin   - Citytrip posao BerlinCitytrip posao Berlin  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Bogota

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Bogota (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.72 Bogota
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 1.71 Bogota
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / n.a. Bogota
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 90 Bogota
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 280 Bogota
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 150 Bogota
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 380 Bogota
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 14.03 Bogota
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 8.28 Bogota
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 590 Bogota
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 289 Bogota
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 280 Bogota
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 680 Bogota
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 2680 Bogota
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 380 Bogota
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 425 Bogota


Jeftini letovi i hoteli Bogota => CirihJeftini letovi i hoteli Bogota => Cirih   - Jeftini letovi iz Bogota do CirihJeftini letovi iz Bogota do Cirih   - Jeftini letovi iz BogotaJeftini letovi iz Bogota   - Povoljni letovi do BogotaPovoljni letovi do Bogota   - Citytrip posao BogotaCitytrip posao Bogota  Najjeftiniji način prijenosa Kolumbijski pezo COP do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Bratislava

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Bratislava (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.90 Bratislava
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 6.31 Bratislava
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 8.96 Bratislava
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 80 Bratislava
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 190 Bratislava
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 90 Bratislava
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 580 Bratislava
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 23.43 Bratislava
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 12.79 Bratislava
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 450 Bratislava
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 302 Bratislava
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 220 Bratislava
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 900 Bratislava
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3550 Bratislava
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 580 Bratislava
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 371 Bratislava


Jeftini letovi i hoteli Bratislava => CirihJeftini letovi i hoteli Bratislava => Cirih   - Jeftini letovi iz Bratislava do CirihJeftini letovi iz Bratislava do Cirih   - Jeftini letovi iz BratislavaJeftini letovi iz Bratislava   - Povoljni letovi do BratislavaPovoljni letovi do Bratislava   - Citytrip posao BratislavaCitytrip posao Bratislava  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Brisel

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Brisel (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.23 Brisel
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 12.72 Brisel
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 22.8 Brisel
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 120 Brisel
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 190 Brisel
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 140 Brisel
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1340 Brisel
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 43.97 Brisel
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 25.95 Brisel
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 580 Brisel
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 379 Brisel
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 440 Brisel
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 980 Brisel
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3480 Brisel
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1340 Brisel
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 578 Brisel


Jeftini letovi i hoteli Brisel => CirihJeftini letovi i hoteli Brisel => Cirih   - Jeftini letovi iz Brisel do CirihJeftini letovi iz Brisel do Cirih   - Jeftini letovi iz BriselJeftini letovi iz Brisel   - Povoljni letovi do BriselPovoljni letovi do Brisel   - Citytrip posao BriselCitytrip posao Brisel  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Bukurešt

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Bukurešt (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.46 Bukurešt
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 3.31 Bukurešt
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 14.2 Bukurešt
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 40 Bukurešt
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 110 Bukurešt
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 70 Bukurešt
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 370 Bukurešt
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 13.05 Bukurešt
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 8.02 Bukurešt
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 260 Bukurešt
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 248 Bukurešt
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 280 Bukurešt
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 420 Bukurešt
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3410 Bukurešt
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 370 Bukurešt
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 305 Bukurešt


Jeftini letovi i hoteli Bukurešt => CirihJeftini letovi i hoteli Bukurešt => Cirih   - Jeftini letovi iz Bukurešt do CirihJeftini letovi iz Bukurešt do Cirih   - Jeftini letovi iz BukureštJeftini letovi iz Bukurešt   - Povoljni letovi do BukureštPovoljni letovi do Bukurešt   - Citytrip posao BukureštCitytrip posao Bukurešt  Najjeftiniji način prijenosa Rumunjski LEU do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Budimpešta

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Budimpešta (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.26 Budimpešta
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 7.28 Budimpešta
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 15.1 Budimpešta
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 60 Budimpešta
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 220 Budimpešta
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 70 Budimpešta
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 640 Budimpešta
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 22.85 Budimpešta
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 12.63 Budimpešta
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 430 Budimpešta
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 289 Budimpešta
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 290 Budimpešta
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 800 Budimpešta
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3110 Budimpešta
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 640 Budimpešta
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 311 Budimpešta


Jeftini letovi i hoteli Budimpešta => CirihJeftini letovi i hoteli Budimpešta => Cirih   - Jeftini letovi iz Budimpešta do CirihJeftini letovi iz Budimpešta do Cirih   - Jeftini letovi iz BudimpeštaJeftini letovi iz Budimpešta   - Povoljni letovi do BudimpeštaPovoljni letovi do Budimpešta   - Citytrip posao BudimpeštaCitytrip posao Budimpešta  Najjeftiniji način prijenosa Mađarski forinti HUF do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Buenos Aires

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Buenos Aires (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.51 Buenos Aires
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 4.75 Buenos Aires
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / n.a. Buenos Aires
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 60 Buenos Aires
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 440 Buenos Aires
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 150 Buenos Aires
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 710 Buenos Aires
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 23.37 Buenos Aires
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 20.92 Buenos Aires
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 700 Buenos Aires
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 462 Buenos Aires
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 510 Buenos Aires
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1060 Buenos Aires
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4330 Buenos Aires
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 710 Buenos Aires
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 536 Buenos Aires


Jeftini letovi i hoteli Buenos Aires => CirihJeftini letovi i hoteli Buenos Aires => Cirih   - Jeftini letovi iz Buenos Aires do CirihJeftini letovi iz Buenos Aires do Cirih   - Jeftini letovi iz Buenos AiresJeftini letovi iz Buenos Aires   - Povoljni letovi do Buenos AiresPovoljni letovi do Buenos Aires   - Citytrip posao Buenos AiresCitytrip posao Buenos Aires  Najjeftiniji način prijenosa Argentinski pezo do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Kairo

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Kairo (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.22 Kairo
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 2.40 Kairo
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 4.59 Kairo
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 60 Kairo
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 260 Kairo
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 80 Kairo
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 500 Kairo
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 21.84 Kairo
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 6.12 Kairo
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 480 Kairo
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 374 Kairo
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 250 Kairo
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 480 Kairo
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 2790 Kairo
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 500 Kairo
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 340 Kairo


Jeftini letovi i hoteli Kairo => CirihJeftini letovi i hoteli Kairo => Cirih   - Jeftini letovi iz Kairo do CirihJeftini letovi iz Kairo do Cirih   - Jeftini letovi iz KairoJeftini letovi iz Kairo   - Povoljni letovi do KairoPovoljni letovi do Kairo   - Citytrip posao KairoCitytrip posao Kairo  Najjeftiniji način prijenosa Egipatski funta EGP do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Chicago

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Chicago (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.92 Chicago
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 12.75 Chicago
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 37 Chicago
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 100 Chicago
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 390 Chicago
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 180 Chicago
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 2210 Chicago
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 54.00 Chicago
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 32.33 Chicago
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 700 Chicago
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 586 Chicago
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 1270 Chicago
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1120 Chicago
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3350 Chicago
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 2210 Chicago
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 645 Chicago


Jeftini letovi i hoteli Chicago => CirihJeftini letovi i hoteli Chicago => Cirih   - Jeftini letovi iz Chicago do CirihJeftini letovi iz Chicago do Cirih   - Jeftini letovi iz ChicagoJeftini letovi iz Chicago   - Povoljni letovi do ChicagoPovoljni letovi do Chicago   - Citytrip posao ChicagoCitytrip posao Chicago  Najjeftiniji način prijenosa Američki dolar do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Kopenhagen

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Kopenhagen (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 4.63 Kopenhagen
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 15.45 Kopenhagen
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 49.0 Kopenhagen
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 110 Kopenhagen
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 300 Kopenhagen
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 190 Kopenhagen
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1650 Kopenhagen
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 67.99 Kopenhagen
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 52.55 Kopenhagen
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 780 Kopenhagen
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 471 Kopenhagen
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 650 Kopenhagen
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 950 Kopenhagen
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3630 Kopenhagen
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1650 Kopenhagen
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 760 Kopenhagen


Jeftini letovi i hoteli Kopenhagen => CirihJeftini letovi i hoteli Kopenhagen => Cirih   - Jeftini letovi iz Kopenhagen do CirihJeftini letovi iz Kopenhagen do Cirih   - Jeftini letovi iz KopenhagenJeftini letovi iz Kopenhagen   - Povoljni letovi do KopenhagenPovoljni letovi do Kopenhagen   - Citytrip posao KopenhagenCitytrip posao Kopenhagen  Najjeftiniji način prijenosa Danski kruni DKK do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Doha

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Doha (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.92 Doha
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 3.66 Doha
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / n.a. Doha
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 100 Doha
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 400 Doha
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 170 Doha
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 2050 Doha
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 32.05 Doha
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 13.28 Doha
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 740 Doha
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 426 Doha
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 410 Doha
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 430 Doha
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3980 Doha
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 2050 Doha
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 545 Doha


Jeftini letovi i hoteli Doha => CirihJeftini letovi i hoteli Doha => Cirih   - Jeftini letovi iz Doha do CirihJeftini letovi iz Doha do Cirih   - Jeftini letovi iz DohaJeftini letovi iz Doha   - Povoljni letovi do DohaPovoljni letovi do Doha   - Citytrip posao DohaCitytrip posao Doha  Najjeftiniji način prijenosa Katarski rijal QAR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Dubai

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Dubai (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.09 Dubai
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 6.26 Dubai
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / n.a. Dubai
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 90 Dubai
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 430 Dubai
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 130 Dubai
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1380 Dubai
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 43.11 Dubai
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 16.79 Dubai
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 790 Dubai
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 461 Dubai
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 890 Dubai
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 550 Dubai
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 2900 Dubai
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1380 Dubai
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 538 Dubai


Jeftini letovi i hoteli Dubai => CirihJeftini letovi i hoteli Dubai => Cirih   - Jeftini letovi iz Dubai do CirihJeftini letovi iz Dubai do Cirih   - Jeftini letovi iz DubaiJeftini letovi iz Dubai   - Povoljni letovi do DubaiPovoljni letovi do Dubai   - Citytrip posao DubaiCitytrip posao Dubai  Najjeftiniji način prijenosa Arapski Emirat Dirham AED do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Dablin

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Dablin (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 3.15 Dablin
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 11.35 Dablin
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 30.5 Dablin
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 110 Dablin
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 320 Dablin
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 160 Dablin
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1760 Dablin
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 43.25 Dablin
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 13.24 Dablin
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 660 Dablin
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 386 Dablin
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 240 Dablin
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 540 Dablin
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3310 Dablin
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1760 Dablin
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 615 Dablin


Jeftini letovi i hoteli Dablin => CirihJeftini letovi i hoteli Dablin => Cirih   - Jeftini letovi iz Dablin do CirihJeftini letovi iz Dablin do Cirih   - Jeftini letovi iz DablinJeftini letovi iz Dablin   - Povoljni letovi do DablinPovoljni letovi do Dablin   - Citytrip posao DablinCitytrip posao Dablin  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Frankfurt

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Frankfurt (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.97 Frankfurt
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 14.97 Frankfurt
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 59.4 Frankfurt
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 80 Frankfurt
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 290 Frankfurt
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 120 Frankfurt
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1220 Frankfurt
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 43.97 Frankfurt
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 29.19 Frankfurt
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 700 Frankfurt
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 379 Frankfurt
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 500 Frankfurt
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 780 Frankfurt
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3420 Frankfurt
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1220 Frankfurt
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 514 Frankfurt


Jeftini letovi i hoteli Frankfurt => CirihJeftini letovi i hoteli Frankfurt => Cirih   - Jeftini letovi iz Frankfurt do CirihJeftini letovi iz Frankfurt do Cirih   - Jeftini letovi iz FrankfurtJeftini letovi iz Frankfurt   - Povoljni letovi do FrankfurtPovoljni letovi do Frankfurt   - Citytrip posao FrankfurtCitytrip posao Frankfurt  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Ženeva

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Ženeva (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 3.12 Ženeva
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 20.58 Ženeva
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 77.5 Ženeva
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 140 Ženeva
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 410 Ženeva
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 200 Ženeva
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1610 Ženeva
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 83.97 Ženeva
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 44.07 Ženeva
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 1020 Ženeva
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 623 Ženeva
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 1010 Ženeva
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1290 Ženeva
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3750 Ženeva
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1610 Ženeva
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 954 Ženeva


Jeftini letovi i hoteli Ženeva => CirihJeftini letovi i hoteli Ženeva => Cirih   - Jeftini letovi iz Ženeva do CirihJeftini letovi iz Ženeva do Cirih   - Jeftini letovi iz ŽenevaJeftini letovi iz Ženeva   - Povoljni letovi do ŽenevaPovoljni letovi do Ženeva   - Citytrip posao ŽenevaCitytrip posao Ženeva  Najjeftiniji način prijenosa Švicarski franak CHF do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Helsinki

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Helsinki (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.88 Helsinki
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 15.24 Helsinki
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 33.9 Helsinki
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 80 Helsinki
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 380 Helsinki
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 120 Helsinki
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1440 Helsinki
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 43.97 Helsinki
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 36.04 Helsinki
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 800 Helsinki
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 399 Helsinki
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 550 Helsinki
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 810 Helsinki
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3420 Helsinki
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1440 Helsinki
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 523 Helsinki


Jeftini letovi i hoteli Helsinki => CirihJeftini letovi i hoteli Helsinki => Cirih   - Jeftini letovi iz Helsinki do CirihJeftini letovi iz Helsinki do Cirih   - Jeftini letovi iz HelsinkiJeftini letovi iz Helsinki   - Povoljni letovi do HelsinkiPovoljni letovi do Helsinki   - Citytrip posao HelsinkiCitytrip posao Helsinki  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Hong Kong

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Hong Kong (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.28 Hong Kong
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 3.65 Hong Kong
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 26.2 Hong Kong
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 90 Hong Kong
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 250 Hong Kong
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 170 Hong Kong
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 2590 Hong Kong
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 30.96 Hong Kong
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 30.96 Hong Kong
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 640 Hong Kong
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 511 Hong Kong
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 350 Hong Kong
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1170 Hong Kong
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3480 Hong Kong
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 2590 Hong Kong
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 410 Hong Kong


Jeftini letovi i hoteli Hong Kong => CirihJeftini letovi i hoteli Hong Kong => Cirih   - Jeftini letovi iz Hong Kong do CirihJeftini letovi iz Hong Kong do Cirih   - Jeftini letovi iz Hong KongJeftini letovi iz Hong Kong   - Povoljni letovi do Hong KongPovoljni letovi do Hong Kong   - Citytrip posao Hong KongCitytrip posao Hong Kong  Najjeftiniji način prijenosa Hongkonški dolar HKD do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Istanbul

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Istanbul (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.74 Istanbul
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 5.66 Istanbul
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 14.0 Istanbul
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 90 Istanbul
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 200 Istanbul
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 130 Istanbul
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 970 Istanbul
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 21.37 Istanbul
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 12.57 Istanbul
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 440 Istanbul
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 410 Istanbul
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 460 Istanbul
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 530 Istanbul
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3550 Istanbul
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 970 Istanbul
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 464 Istanbul


Jeftini letovi i hoteli Istanbul => CirihJeftini letovi i hoteli Istanbul => Cirih   - Jeftini letovi iz Istanbul do CirihJeftini letovi iz Istanbul do Cirih   - Jeftini letovi iz IstanbulJeftini letovi iz Istanbul   - Povoljni letovi do IstanbulPovoljni letovi do Istanbul   - Citytrip posao IstanbulCitytrip posao Istanbul  Najjeftiniji način prijenosa TRAŽITE tursku liru do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Džakarta

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Džakarta (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.28 Džakarta
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 2.66 Džakarta
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 8.49 Džakarta
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 40 Džakarta
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 340 Džakarta
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 210 Džakarta
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 260 Džakarta
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 4.63 Džakarta
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 4.50 Džakarta
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 690 Džakarta
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 358 Džakarta
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 170 Džakarta
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 440 Džakarta
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 2940 Džakarta
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 260 Džakarta
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 311 Džakarta


Jeftini letovi i hoteli Džakarta => CirihJeftini letovi i hoteli Džakarta => Cirih   - Jeftini letovi iz Džakarta do CirihJeftini letovi iz Džakarta do Cirih   - Jeftini letovi iz DžakartaJeftini letovi iz Džakarta   - Povoljni letovi do DžakartaPovoljni letovi do Džakarta   - Citytrip posao DžakartaCitytrip posao Džakarta  Najjeftiniji način prijenosa IDR indonezijske rupije do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Johannesburg

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Johannesburg (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.79 Johannesburg
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 6.34 Johannesburg
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 16.6 Johannesburg
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 40 Johannesburg
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 290 Johannesburg
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 150 Johannesburg
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 690 Johannesburg
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 11.81 Johannesburg
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 8.20 Johannesburg
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 450 Johannesburg
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 273 Johannesburg
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 220 Johannesburg
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 480 Johannesburg
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 2830 Johannesburg
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 690 Johannesburg
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 390 Johannesburg


Jeftini letovi i hoteli Johannesburg => CirihJeftini letovi i hoteli Johannesburg => Cirih   - Jeftini letovi iz Johannesburg do CirihJeftini letovi iz Johannesburg do Cirih   - Jeftini letovi iz JohannesburgJeftini letovi iz Johannesburg   - Povoljni letovi do JohannesburgPovoljni letovi do Johannesburg   - Citytrip posao JohannesburgCitytrip posao Johannesburg  Najjeftiniji način prijenosa Južnoafrički randovi ZAR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Kijev

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Kijev (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.16 Kijev
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 1.59 Kijev
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 3.28 Kijev
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 50 Kijev
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 380 Kijev
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 90 Kijev
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 390 Kijev
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 9.90 Kijev
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 7.24 Kijev
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 550 Kijev
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 166 Kijev
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 300 Kijev
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 750 Kijev
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3560 Kijev
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 390 Kijev
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 208 Kijev


Jeftini letovi i hoteli Kijev => CirihJeftini letovi i hoteli Kijev => Cirih   - Jeftini letovi iz Kijev do CirihJeftini letovi iz Kijev do Cirih   - Jeftini letovi iz KijevJeftini letovi iz Kijev   - Povoljni letovi do KijevPovoljni letovi do Kijev   - Citytrip posao KijevCitytrip posao Kijev  Najjeftiniji način prijenosa Ukrajinska grivna UAH do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Kuala Lumpur

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Kuala Lumpur (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.37 Kuala Lumpur
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 2.79 Kuala Lumpur
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 8.68 Kuala Lumpur
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 110 Kuala Lumpur
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 240 Kuala Lumpur
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 70 Kuala Lumpur
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 560 Kuala Lumpur
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 15.16 Kuala Lumpur
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 10.84 Kuala Lumpur
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 550 Kuala Lumpur
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 292 Kuala Lumpur
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 150 Kuala Lumpur
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 410 Kuala Lumpur
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3440 Kuala Lumpur
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 560 Kuala Lumpur
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 378 Kuala Lumpur


Jeftini letovi i hoteli Kuala Lumpur => CirihJeftini letovi i hoteli Kuala Lumpur => Cirih   - Jeftini letovi iz Kuala Lumpur do CirihJeftini letovi iz Kuala Lumpur do Cirih   - Jeftini letovi iz Kuala LumpurJeftini letovi iz Kuala Lumpur   - Povoljni letovi do Kuala LumpurPovoljni letovi do Kuala Lumpur   - Citytrip posao Kuala LumpurCitytrip posao Kuala Lumpur  Najjeftiniji način prijenosa Malezijski Ringgit MYR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Lima

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Lima (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.74 Lima
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 6.42 Lima
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / n.a. Lima
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 80 Lima
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 290 Lima
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 110 Lima
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 800 Lima
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 14.97 Lima
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 8.55 Lima
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 560 Lima
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 317 Lima
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 250 Lima
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 570 Lima
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4270 Lima
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 800 Lima
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 414 Lima


Jeftini letovi i hoteli Lima => CirihJeftini letovi i hoteli Lima => Cirih   - Jeftini letovi iz Lima do CirihJeftini letovi iz Lima do Cirih   - Jeftini letovi iz LimaJeftini letovi iz Lima   - Povoljni letovi do LimaPovoljni letovi do Lima   - Citytrip posao LimaCitytrip posao Lima  Najjeftiniji način prijenosa Nuevo Sol PEN do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Lisabon

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Lisabon (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.82 Lisabon
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 8.11 Lisabon
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 23.2 Lisabon
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 60 Lisabon
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 250 Lisabon
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 110 Lisabon
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 760 Lisabon
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 27.03 Lisabon
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 10.63 Lisabon
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 460 Lisabon
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 299 Lisabon
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 280 Lisabon
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 780 Lisabon
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 2970 Lisabon
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 760 Lisabon
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 394 Lisabon


Jeftini letovi i hoteli Lisabon => CirihJeftini letovi i hoteli Lisabon => Cirih   - Jeftini letovi iz Lisabon do CirihJeftini letovi iz Lisabon do Cirih   - Jeftini letovi iz LisabonJeftini letovi iz Lisabon   - Povoljni letovi do LisabonPovoljni letovi do Lisabon   - Citytrip posao LisabonCitytrip posao Lisabon  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Ljubljana

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Ljubljana (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.53 Ljubljana
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 5.51 Ljubljana
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 14.0 Ljubljana
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 60 Ljubljana
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 240 Ljubljana
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 90 Ljubljana
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 540 Ljubljana
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 33.88 Ljubljana
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 17.30 Ljubljana
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 490 Ljubljana
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 377 Ljubljana
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 360 Ljubljana
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 640 Ljubljana
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3390 Ljubljana
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 540 Ljubljana
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 346 Ljubljana


Jeftini letovi i hoteli Ljubljana => CirihJeftini letovi i hoteli Ljubljana => Cirih   - Jeftini letovi iz Ljubljana do CirihJeftini letovi iz Ljubljana do Cirih   - Jeftini letovi iz LjubljanaJeftini letovi iz Ljubljana   - Povoljni letovi do LjubljanaPovoljni letovi do Ljubljana   - Citytrip posao LjubljanaCitytrip posao Ljubljana  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i London

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / London (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 4.04 London
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 10.09 London
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 74.0 London
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 60 London
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 400 London
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 180 London
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 2360 London
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 49.34 London
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 24.92 London
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 750 London
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 568 London
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 520 London
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1060 London
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3150 London
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 2360 London
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 703 London


Jeftini letovi i hoteli London => CirihJeftini letovi i hoteli London => Cirih   - Jeftini letovi iz London do CirihJeftini letovi iz London do Cirih   - Jeftini letovi iz LondonJeftini letovi iz London   - Povoljni letovi do LondonPovoljni letovi do London   - Citytrip posao LondonCitytrip posao London  Najjeftiniji način prijenosa Britanski funta GBP do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Los Angeles

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Los Angeles (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.50 Los Angeles
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 15.65 Los Angeles
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 36.6 Los Angeles
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 100 Los Angeles
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 290 Los Angeles
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 150 Los Angeles
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1990 Los Angeles
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 57.00 Los Angeles
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 34.33 Los Angeles
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 620 Los Angeles
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 516 Los Angeles
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 650 Los Angeles
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 900 Los Angeles
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3500 Los Angeles
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1990 Los Angeles
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 562 Los Angeles


Jeftini letovi i hoteli Los Angeles => CirihJeftini letovi i hoteli Los Angeles => Cirih   - Jeftini letovi iz Los Angeles do CirihJeftini letovi iz Los Angeles do Cirih   - Jeftini letovi iz Los AngelesJeftini letovi iz Los Angeles   - Povoljni letovi do Los AngelesPovoljni letovi do Los Angeles   - Citytrip posao Los AngelesCitytrip posao Los Angeles  Najjeftiniji način prijenosa Američki dolar do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Luksemburg

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Luksemburg (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.16 Luksemburg
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 22.34 Luksemburg
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 31.5 Luksemburg
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 120 Luksemburg
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 240 Luksemburg
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 150 Luksemburg
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 2130 Luksemburg
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 67.76 Luksemburg
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 27.93 Luksemburg
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 720 Luksemburg
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 444 Luksemburg
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 640 Luksemburg
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 720 Luksemburg
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4250 Luksemburg
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 2130 Luksemburg
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 586 Luksemburg


Jeftini letovi i hoteli Luksemburg => CirihJeftini letovi i hoteli Luksemburg => Cirih   - Jeftini letovi iz Luksemburg do CirihJeftini letovi iz Luksemburg do Cirih   - Jeftini letovi iz LuksemburgJeftini letovi iz Luksemburg   - Povoljni letovi do LuksemburgPovoljni letovi do Luksemburg   - Citytrip posao LuksemburgCitytrip posao Luksemburg  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Lyon

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Lyon (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.95 Lyon
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 12.04 Lyon
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 32.5 Lyon
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 70 Lyon
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 240 Lyon
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 130 Lyon
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 670 Lyon
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 42.53 Lyon
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 22.71 Lyon
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 650 Lyon
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 413 Lyon
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 380 Lyon
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 730 Lyon
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3330 Lyon
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 670 Lyon
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 546 Lyon


Jeftini letovi i hoteli Lyon => CirihJeftini letovi i hoteli Lyon => Cirih   - Jeftini letovi iz Lyon do CirihJeftini letovi iz Lyon do Cirih   - Jeftini letovi iz LyonJeftini letovi iz Lyon   - Povoljni letovi do LyonPovoljni letovi do Lyon   - Citytrip posao LyonCitytrip posao Lyon  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Madrid

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Madrid (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.98 Madrid
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 11.35 Madrid
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 29.0 Madrid
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 110 Madrid
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 350 Madrid
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 130 Madrid
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 900 Madrid
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 27.03 Madrid
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 19.50 Madrid
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 650 Madrid
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 315 Madrid
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 480 Madrid
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 830 Madrid
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3820 Madrid
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 900 Madrid
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 569 Madrid


Jeftini letovi i hoteli Madrid => CirihJeftini letovi i hoteli Madrid => Cirih   - Jeftini letovi iz Madrid do CirihJeftini letovi iz Madrid do Cirih   - Jeftini letovi iz MadridJeftini letovi iz Madrid   - Povoljni letovi do MadridPovoljni letovi do Madrid   - Citytrip posao MadridCitytrip posao Madrid  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Manama

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Manama (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.80 Manama
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 7.96 Manama
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / n.a. Manama
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 110 Manama
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 390 Manama
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 230 Manama
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 890 Manama
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 23.87 Manama
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 13.26 Manama
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 720 Manama
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 378 Manama
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 280 Manama
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 680 Manama
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3620 Manama
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 890 Manama
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 583 Manama


Jeftini letovi i hoteli Manama => CirihJeftini letovi i hoteli Manama => Cirih   - Jeftini letovi iz Manama do CirihJeftini letovi iz Manama do Cirih   - Jeftini letovi iz ManamaJeftini letovi iz Manama   - Povoljni letovi do ManamaPovoljni letovi do Manama   - Citytrip posao ManamaCitytrip posao Manama  Najjeftiniji način prijenosa Baihrani Dinar BHD do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Manila

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Manila (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.45 Manila
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 3.00 Manila
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 1.01 Manila
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 60 Manila
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 230 Manila
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 100 Manila
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 190 Manila
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 6.18 Manila
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 5.40 Manila
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 450 Manila
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 333 Manila
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 160 Manila
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 820 Manila
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4100 Manila
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 190 Manila
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 361 Manila


Jeftini letovi i hoteli Manila => CirihJeftini letovi i hoteli Manila => Cirih   - Jeftini letovi iz Manila do CirihJeftini letovi iz Manila do Cirih   - Jeftini letovi iz ManilaJeftini letovi iz Manila   - Povoljni letovi do ManilaPovoljni letovi do Manila   - Citytrip posao ManilaCitytrip posao Manila  Najjeftiniji način prijenosa Filipinski pezo PHP do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i grad Meksiko

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / grad Meksiko (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.33 grad Meksiko
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 3.66 grad Meksiko
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / n.a. grad Meksiko
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 70 grad Meksiko
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 280 grad Meksiko
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 100 grad Meksiko
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 770 grad Meksiko
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 15.34 grad Meksiko
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 11.50 grad Meksiko
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 540 grad Meksiko
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 249 grad Meksiko
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 340 grad Meksiko
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 580 grad Meksiko
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3640 grad Meksiko
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 770 grad Meksiko
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 455 grad Meksiko


Jeftini letovi i hoteli grad Meksiko => CirihJeftini letovi i hoteli grad Meksiko => Cirih   - Jeftini letovi iz grad Meksiko do CirihJeftini letovi iz grad Meksiko do Cirih   - Jeftini letovi iz grad MeksikoJeftini letovi iz grad Meksiko   - Povoljni letovi do grad MeksikoPovoljni letovi do grad Meksiko   - Citytrip posao grad MeksikoCitytrip posao grad Meksiko  Najjeftiniji način prijenosa Meksički pezo MXN do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Miami

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Miami (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.25 Miami
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 14.43 Miami
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 33.4 Miami
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 110 Miami
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 420 Miami
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 240 Miami
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1970 Miami
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 26.33 Miami
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 15.67 Miami
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 780 Miami
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 583 Miami
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 960 Miami
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 580 Miami
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4190 Miami
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1970 Miami
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 533 Miami


Jeftini letovi i hoteli Miami => CirihJeftini letovi i hoteli Miami => Cirih   - Jeftini letovi iz Miami do CirihJeftini letovi iz Miami do Cirih   - Jeftini letovi iz MiamiJeftini letovi iz Miami   - Povoljni letovi do MiamiPovoljni letovi do Miami   - Citytrip posao MiamiCitytrip posao Miami  Najjeftiniji način prijenosa Američki dolar do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Milano

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Milano (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.62 Milano
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 17.30 Milano
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 28.5 Milano
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 110 Milano
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 300 Milano
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 200 Milano
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1340 Milano
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 38.11 Milano
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 24.06 Milano
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 670 Milano
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 405 Milano
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 1160 Milano
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 710 Milano
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3240 Milano
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1340 Milano
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 566 Milano


Jeftini letovi i hoteli Milano => CirihJeftini letovi i hoteli Milano => Cirih   - Jeftini letovi iz Milano do CirihJeftini letovi iz Milano do Cirih   - Jeftini letovi iz MilanoJeftini letovi iz Milano   - Povoljni letovi do MilanoPovoljni letovi do Milano   - Citytrip posao MilanoCitytrip posao Milano  Najjeftiniji način prijenosa Euros EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Montreal

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Montreal (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.63 Montreal
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 17.57 Montreal
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 52.0 Montreal
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 90 Montreal
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 210 Montreal
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 120 Montreal
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 590 Montreal
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 35.28 Montreal
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 23.14 Montreal
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 570 Montreal
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 532 Montreal
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 500 Montreal
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1120 Montreal
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3600 Montreal
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 590 Montreal
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 560 Montreal


Jeftini letovi i hoteli Montreal => CirihJeftini letovi i hoteli Montreal => Cirih   - Jeftini letovi iz Montreal do CirihJeftini letovi iz Montreal do Cirih   - Jeftini letovi iz MontrealJeftini letovi iz Montreal   - Povoljni letovi do MontrealPovoljni letovi do Montreal   - Citytrip posao MontrealCitytrip posao Montreal  Najjeftiniji način prijenosa CAD za kanadski dolar do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Moskva

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Moskva (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.88 Moskva
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 7.88 Moskva
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 24.6 Moskva
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 110 Moskva
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 350 Moskva
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 140 Moskva
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1020 Moskva
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 41.00 Moskva
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 28.70 Moskva
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 710 Moskva
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 336 Moskva
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 400 Moskva
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 920 Moskva
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3340 Moskva
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1020 Moskva
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 395 Moskva


Jeftini letovi i hoteli Moskva => CirihJeftini letovi i hoteli Moskva => Cirih   - Jeftini letovi iz Moskva do CirihJeftini letovi iz Moskva do Cirih   - Jeftini letovi iz MoskvaJeftini letovi iz Moskva   - Povoljni letovi do MoskvaPovoljni letovi do Moskva   - Citytrip posao MoskvaCitytrip posao Moskva  Najjeftiniji način prijenosa Ruska rublja RUB do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Mumbai

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Mumbai (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.74 Mumbai
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 1.81 Mumbai
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 1.75 Mumbai
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 40 Mumbai
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 170 Mumbai
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 100 Mumbai
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 550 Mumbai
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 13.50 Mumbai
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 5.96 Mumbai
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 300 Mumbai
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 253 Mumbai
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 260 Mumbai
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 480 Mumbai
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3860 Mumbai
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 550 Mumbai
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 194 Mumbai


Jeftini letovi i hoteli Mumbai => CirihJeftini letovi i hoteli Mumbai => Cirih   - Jeftini letovi iz Mumbai do CirihJeftini letovi iz Mumbai do Cirih   - Jeftini letovi iz MumbaiJeftini letovi iz Mumbai   - Povoljni letovi do MumbaiPovoljni letovi do Mumbai   - Citytrip posao MumbaiCitytrip posao Mumbai  Najjeftiniji način prijenosa Indijska rupija INR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Minhen

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Minhen (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.92 Minhen
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 14.02 Minhen
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 59.8 Minhen
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 90 Minhen
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 380 Minhen
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 110 Minhen
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1370 Minhen
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 51.18 Minhen
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 32.80 Minhen
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 830 Minhen
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 390 Minhen
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 720 Minhen
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 850 Minhen
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3190 Minhen
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1370 Minhen
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 529 Minhen


Jeftini letovi i hoteli Minhen => CirihJeftini letovi i hoteli Minhen => Cirih   - Jeftini letovi iz Minhen do CirihJeftini letovi iz Minhen do Cirih   - Jeftini letovi iz MinhenJeftini letovi iz Minhen   - Povoljni letovi do MinhenPovoljni letovi do Minhen   - Citytrip posao MinhenCitytrip posao Minhen  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Nairobi

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Nairobi (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.64 Nairobi
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 7.14 Nairobi
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 10.0 Nairobi
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 40 Nairobi
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 230 Nairobi
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 120 Nairobi
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 480 Nairobi
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 10.35 Nairobi
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 5.35 Nairobi
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 380 Nairobi
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 318 Nairobi
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 220 Nairobi
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 710 Nairobi
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3470 Nairobi
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 480 Nairobi
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 355 Nairobi


Jeftini letovi i hoteli Nairobi => CirihJeftini letovi i hoteli Nairobi => Cirih   - Jeftini letovi iz Nairobi do CirihJeftini letovi iz Nairobi do Cirih   - Jeftini letovi iz NairobiJeftini letovi iz Nairobi   - Povoljni letovi do NairobiPovoljni letovi do Nairobi   - Citytrip posao NairobiCitytrip posao Nairobi  Najjeftiniji način prijenosa Kenijski šiling KES do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i New Delhi

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / New Delhi (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.37 New Delhi
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 1.54 New Delhi
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 10.0 New Delhi
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 40 New Delhi
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 220 New Delhi
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 110 New Delhi
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 640 New Delhi
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 11.91 New Delhi
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 5.29 New Delhi
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 340 New Delhi
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 233 New Delhi
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 220 New Delhi
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 560 New Delhi
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4100 New Delhi
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 640 New Delhi
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 215 New Delhi


Jeftini letovi i hoteli New Delhi => CirihJeftini letovi i hoteli New Delhi => Cirih   - Jeftini letovi iz New Delhi do CirihJeftini letovi iz New Delhi do Cirih   - Jeftini letovi iz New DelhiJeftini letovi iz New Delhi   - Povoljni letovi do New DelhiPovoljni letovi do New Delhi   - Citytrip posao New DelhiCitytrip posao New Delhi  Najjeftiniji način prijenosa Indijska rupija INR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i New York City

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / New York City (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.75 New York City
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 11.67 New York City
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 52.5 New York City
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 100 New York City
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 590 New York City
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 380 New York City
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 3890 New York City
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 73.33 New York City
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 36.67 New York City
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 1030 New York City
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 632 New York City
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 1040 New York City
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 890 New York City
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3480 New York City
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 3890 New York City
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 742 New York City


Jeftini letovi i hoteli New York City => CirihJeftini letovi i hoteli New York City => Cirih   - Jeftini letovi iz New York City do CirihJeftini letovi iz New York City do Cirih   - Jeftini letovi iz New York CityJeftini letovi iz New York City   - Povoljni letovi do New York CityPovoljni letovi do New York City   - Citytrip posao New York CityCitytrip posao New York City  Najjeftiniji način prijenosa Američki dolar do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Nikozija

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Nikozija (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.62 Nikozija
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 8.38 Nikozija
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / n.a. Nikozija
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 50 Nikozija
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 250 Nikozija
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 90 Nikozija
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 690 Nikozija
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 38.38 Nikozija
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 16.76 Nikozija
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 550 Nikozija
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 303 Nikozija
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 590 Nikozija
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1150 Nikozija
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3180 Nikozija
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 690 Nikozija
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 433 Nikozija


Jeftini letovi i hoteli Nikozija => CirihJeftini letovi i hoteli Nikozija => Cirih   - Jeftini letovi iz Nikozija do CirihJeftini letovi iz Nikozija do Cirih   - Jeftini letovi iz NikozijaJeftini letovi iz Nikozija   - Povoljni letovi do NikozijaPovoljni letovi do Nikozija   - Citytrip posao NikozijaCitytrip posao Nikozija  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Oslo

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Oslo (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 3.80 Oslo
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 32.10 Oslo
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 61.7 Oslo
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 150 Oslo
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 280 Oslo
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 170 Oslo
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1940 Oslo
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 95.04 Oslo
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 77.72 Oslo
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 980 Oslo
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 536 Oslo
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 350 Oslo
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1100 Oslo
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3750 Oslo
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1940 Oslo
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 817 Oslo


Jeftini letovi i hoteli Oslo => CirihJeftini letovi i hoteli Oslo => Cirih   - Jeftini letovi iz Oslo do CirihJeftini letovi iz Oslo do Cirih   - Jeftini letovi iz OsloJeftini letovi iz Oslo   - Povoljni letovi do OsloPovoljni letovi do Oslo   - Citytrip posao OsloCitytrip posao Oslo  Najjeftiniji način prijenosa Norveška kruna NOK do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Pariz

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Pariz (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.95 Pariz
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 12.43 Pariz
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 43.8 Pariz
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 60 Pariz
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 410 Pariz
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 130 Pariz
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1610 Pariz
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 48.26 Pariz
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 26.31 Pariz
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 890 Pariz
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 425 Pariz
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 480 Pariz
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 820 Pariz
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3420 Pariz
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1610 Pariz
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 605 Pariz


Jeftini letovi i hoteli Pariz => CirihJeftini letovi i hoteli Pariz => Cirih   - Jeftini letovi iz Pariz do CirihJeftini letovi iz Pariz do Cirih   - Jeftini letovi iz ParizJeftini letovi iz Pariz   - Povoljni letovi do ParizPovoljni letovi do Pariz   - Citytrip posao ParizCitytrip posao Pariz  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Prag

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Prag (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.18 Prag
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 6.00 Prag
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 8.44 Prag
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 40 Prag
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 200 Prag
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 90 Prag
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 550 Prag
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 25.58 Prag
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 12.89 Prag
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 500 Prag
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 251 Prag
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 270 Prag
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 550 Prag
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3120 Prag
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 550 Prag
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 302 Prag


Jeftini letovi i hoteli Prag => CirihJeftini letovi i hoteli Prag => Cirih   - Jeftini letovi iz Prag do CirihJeftini letovi iz Prag do Cirih   - Jeftini letovi iz PragJeftini letovi iz Prag   - Povoljni letovi do PragPovoljni letovi do Prag   - Citytrip posao PragCitytrip posao Prag  Najjeftiniji način prijenosa Češka kruna CZK do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Riga

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Riga (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.30 Riga
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 6.74 Riga
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 7.78 Riga
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 70 Riga
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 230 Riga
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 70 Riga
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 360 Riga
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 24.87 Riga
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 13.70 Riga
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 460 Riga
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 253 Riga
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 290 Riga
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 590 Riga
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 2880 Riga
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 360 Riga
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 309 Riga


Jeftini letovi i hoteli Riga => CirihJeftini letovi i hoteli Riga => Cirih   - Jeftini letovi iz Riga do CirihJeftini letovi iz Riga do Cirih   - Jeftini letovi iz RigaJeftini letovi iz Riga   - Povoljni letovi do RigaPovoljni letovi do Riga   - Citytrip posao RigaCitytrip posao Riga  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Rio de Janeiro

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Rio de Janeiro (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.19 Rio de Janeiro
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 5.07 Rio de Janeiro
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / n.a. Rio de Janeiro
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 50 Rio de Janeiro
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 290 Rio de Janeiro
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 110 Rio de Janeiro
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 590 Rio de Janeiro
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 40.89 Rio de Janeiro
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 14.76 Rio de Janeiro
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 470 Rio de Janeiro
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 330 Rio de Janeiro
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 160 Rio de Janeiro
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 580 Rio de Janeiro
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4170 Rio de Janeiro
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 590 Rio de Janeiro
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 455 Rio de Janeiro


Jeftini letovi i hoteli Rio de Janeiro => CirihJeftini letovi i hoteli Rio de Janeiro => Cirih   - Jeftini letovi iz Rio de Janeiro do CirihJeftini letovi iz Rio de Janeiro do Cirih   - Jeftini letovi iz Rio de JaneiroJeftini letovi iz Rio de Janeiro   - Povoljni letovi do Rio de JaneiroPovoljni letovi do Rio de Janeiro   - Citytrip posao Rio de JaneiroCitytrip posao Rio de Janeiro  Najjeftiniji način prijenosa Brazilski Real BRL do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Rim

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Rim (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.62 Rim
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 14.24 Rim
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 27.0 Rim
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 100 Rim
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 380 Rim
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 160 Rim
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1280 Rim
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 48.65 Rim
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 17.30 Rim
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 710 Rim
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 393 Rim
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 410 Rim
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1070 Rim
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3100 Rim
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1280 Rim
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 512 Rim


Jeftini letovi i hoteli Rim => CirihJeftini letovi i hoteli Rim => Cirih   - Jeftini letovi iz Rim do CirihJeftini letovi iz Rim do Cirih   - Jeftini letovi iz RimJeftini letovi iz Rim   - Povoljni letovi do RimPovoljni letovi do Rim   - Citytrip posao RimCitytrip posao Rim  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Santiago de Chile

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Santiago de Chile (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.08 Santiago de Chile
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 7.08 Santiago de Chile
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 9.11 Santiago de Chile
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 70 Santiago de Chile
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 250 Santiago de Chile
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 120 Santiago de Chile
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 710 Santiago de Chile
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 21.97 Santiago de Chile
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 12.48 Santiago de Chile
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 570 Santiago de Chile
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 308 Santiago de Chile
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 280 Santiago de Chile
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 560 Santiago de Chile
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4180 Santiago de Chile
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 710 Santiago de Chile
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 444 Santiago de Chile


Jeftini letovi i hoteli Santiago de Chile => CirihJeftini letovi i hoteli Santiago de Chile => Cirih   - Jeftini letovi iz Santiago de Chile do CirihJeftini letovi iz Santiago de Chile do Cirih   - Jeftini letovi iz Santiago de ChileJeftini letovi iz Santiago de Chile   - Povoljni letovi do Santiago de ChilePovoljni letovi do Santiago de Chile   - Citytrip posao Santiago de ChileCitytrip posao Santiago de Chile  Najjeftiniji način prijenosa Čileanski pezo CLP do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Sao Paulo

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Sao Paulo (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.12 Sao Paulo
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 6.48 Sao Paulo
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / n.a. Sao Paulo
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 80 Sao Paulo
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 240 Sao Paulo
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 100 Sao Paulo
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 910 Sao Paulo
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 22.96 Sao Paulo
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 14.21 Sao Paulo
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 500 Sao Paulo
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 303 Sao Paulo
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 350 Sao Paulo
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 510 Sao Paulo
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3700 Sao Paulo
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 910 Sao Paulo
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 515 Sao Paulo


Jeftini letovi i hoteli Sao Paulo => CirihJeftini letovi i hoteli Sao Paulo => Cirih   - Jeftini letovi iz Sao Paulo do CirihJeftini letovi iz Sao Paulo do Cirih   - Jeftini letovi iz Sao PauloJeftini letovi iz Sao Paulo   - Povoljni letovi do Sao PauloPovoljni letovi do Sao Paulo   - Citytrip posao Sao PauloCitytrip posao Sao Paulo  Najjeftiniji način prijenosa Brazilski Real BRL do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Seul

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Seul (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.06 Seul
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 4.45 Seul
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 23.0 Seul
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 90 Seul
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 400 Seul
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 140 Seul
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1140 Seul
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 15.64 Seul
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 9.43 Seul
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 670 Seul
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 688 Seul
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 900 Seul
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 800 Seul
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4480 Seul
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1140 Seul
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 410 Seul


Jeftini letovi i hoteli Seul => CirihJeftini letovi i hoteli Seul => Cirih   - Jeftini letovi iz Seul do CirihJeftini letovi iz Seul do Cirih   - Jeftini letovi iz SeulJeftini letovi iz Seul   - Povoljni letovi do SeulPovoljni letovi do Seul   - Citytrip posao SeulCitytrip posao Seul  Najjeftiniji način prijenosa Pobjeda Južne Koreje KRW do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Šangaj

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Šangaj (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.38 Šangaj
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 3.13 Šangaj
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 12.0 Šangaj
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 70 Šangaj
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 470 Šangaj
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 140 Šangaj
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1090 Šangaj
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 16.93 Šangaj
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 10.10 Šangaj
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 670 Šangaj
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 518 Šangaj
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 310 Šangaj
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 430 Šangaj
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 2880 Šangaj
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1090 Šangaj
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 447 Šangaj


Jeftini letovi i hoteli Šangaj => CirihJeftini letovi i hoteli Šangaj => Cirih   - Jeftini letovi iz Šangaj do CirihJeftini letovi iz Šangaj do Cirih   - Jeftini letovi iz ŠangajJeftini letovi iz Šangaj   - Povoljni letovi do ŠangajPovoljni letovi do Šangaj   - Citytrip posao ŠangajCitytrip posao Šangaj  Najjeftiniji način prijenosa Renmibi / Yuan RMB do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Sofija

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Sofija (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.55 Sofija
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 3.04 Sofija
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 7.55 Sofija
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 50 Sofija
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 160 Sofija
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 60 Sofija
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 310 Sofija
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 15.89 Sofija
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 11.33 Sofija
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 300 Sofija
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 214 Sofija
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 360 Sofija
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 470 Sofija
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3050 Sofija
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 310 Sofija
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 316 Sofija


Jeftini letovi i hoteli Sofija => CirihJeftini letovi i hoteli Sofija => Cirih   - Jeftini letovi iz Sofija do CirihJeftini letovi iz Sofija do Cirih   - Jeftini letovi iz SofijaJeftini letovi iz Sofija   - Povoljni letovi do SofijaPovoljni letovi do Sofija   - Citytrip posao SofijaCitytrip posao Sofija  Najjeftiniji način prijenosa Bugarski LEV BGN do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Stockholm

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Stockholm (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 4.17 Stockholm
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 18.56 Stockholm
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 41.7 Stockholm
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 100 Stockholm
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 230 Stockholm
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 150 Stockholm
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 880 Stockholm
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 54.80 Stockholm
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 48.82 Stockholm
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 610 Stockholm
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 437 Stockholm
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 550 Stockholm
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1120 Stockholm
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3330 Stockholm
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 880 Stockholm
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 557 Stockholm


Jeftini letovi i hoteli Stockholm => CirihJeftini letovi i hoteli Stockholm => Cirih   - Jeftini letovi iz Stockholm do CirihJeftini letovi iz Stockholm do Cirih   - Jeftini letovi iz StockholmJeftini letovi iz Stockholm   - Povoljni letovi do StockholmPovoljni letovi do Stockholm   - Citytrip posao StockholmCitytrip posao Stockholm  Najjeftiniji način prijenosa Švedska kruna SEK do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Sydney

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Sydney (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.58 Sydney
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 11.52 Sydney
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 6.8 Sydney
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 70 Sydney
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 470 Sydney
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 170 Sydney
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1780 Sydney
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 38.64 Sydney
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 21.64 Sydney
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 690 Sydney
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 541 Sydney
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 580 Sydney
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1120 Sydney
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3910 Sydney
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1780 Sydney
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 667 Sydney


Jeftini letovi i hoteli Sydney => CirihJeftini letovi i hoteli Sydney => Cirih   - Jeftini letovi iz Sydney do CirihJeftini letovi iz Sydney do Cirih   - Jeftini letovi iz SydneyJeftini letovi iz Sydney   - Povoljni letovi do SydneyPovoljni letovi do Sydney   - Citytrip posao SydneyCitytrip posao Sydney  Najjeftiniji način prijenosa Australijski dolar AUD do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Taipei

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Taipei (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.54 Taipei
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 4.63 Taipei
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 11.3 Taipei
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 150 Taipei
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 390 Taipei
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 120 Taipei
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1840 Taipei
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 29.04 Taipei
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 26.89 Taipei
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 820 Taipei
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 460 Taipei
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 720 Taipei
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 620 Taipei
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3810 Taipei
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1840 Taipei
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 517 Taipei


Jeftini letovi i hoteli Taipei => CirihJeftini letovi i hoteli Taipei => Cirih   - Jeftini letovi iz Taipei do CirihJeftini letovi iz Taipei do Cirih   - Jeftini letovi iz TaipeiJeftini letovi iz Taipei   - Povoljni letovi do TaipeiPovoljni letovi do Taipei   - Citytrip posao TaipeiCitytrip posao Taipei  Najjeftiniji način prijenosa Novi tajvanski dolar TWD do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Tallinn

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Tallinn (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.73 Tallinn
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 6.54 Tallinn
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 11.7 Tallinn
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 60 Tallinn
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 300 Tallinn
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 100 Tallinn
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 690 Tallinn
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 28.83 Tallinn
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 14.78 Tallinn
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 540 Tallinn
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 270 Tallinn
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 510 Tallinn
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 540 Tallinn
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3970 Tallinn
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 690 Tallinn
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 330 Tallinn


Jeftini letovi i hoteli Tallinn => CirihJeftini letovi i hoteli Tallinn => Cirih   - Jeftini letovi iz Tallinn do CirihJeftini letovi iz Tallinn do Cirih   - Jeftini letovi iz TallinnJeftini letovi iz Tallinn   - Povoljni letovi do TallinnPovoljni letovi do Tallinn   - Citytrip posao TallinnCitytrip posao Tallinn  Najjeftiniji način prijenosa Estonski kruna EEK do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Tel Aviv

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Tel Aviv (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.75 Tel Aviv
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 10.98 Tel Aviv
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 18.7 Tel Aviv
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 80 Tel Aviv
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 430 Tel Aviv
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 190 Tel Aviv
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1160 Tel Aviv
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 55.92 Tel Aviv
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 21.61 Tel Aviv
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 650 Tel Aviv
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 414 Tel Aviv
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 550 Tel Aviv
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1090 Tel Aviv
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3760 Tel Aviv
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1160 Tel Aviv
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 548 Tel Aviv


Jeftini letovi i hoteli Tel Aviv => CirihJeftini letovi i hoteli Tel Aviv => Cirih   - Jeftini letovi iz Tel Aviv do CirihJeftini letovi iz Tel Aviv do Cirih   - Jeftini letovi iz Tel AvivJeftini letovi iz Tel Aviv   - Povoljni letovi do Tel AvivPovoljni letovi do Tel Aviv   - Citytrip posao Tel AvivCitytrip posao Tel Aviv  Najjeftiniji način prijenosa Izraelski Shekel ILS do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Tokijo

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Tokijo (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 1.47 Tokijo
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 7.31 Tokijo
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 51.7 Tokijo
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 220 Tokijo
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 500 Tokijo
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 280 Tokijo
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1730 Tokijo
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 37.64 Tokijo
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 33.18 Tokijo
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 1000 Tokijo
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 582 Tokijo
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 790 Tokijo
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1580 Tokijo
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 4260 Tokijo
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1730 Tokijo
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 663 Tokijo


Jeftini letovi i hoteli Tokijo => CirihJeftini letovi i hoteli Tokijo => Cirih   - Jeftini letovi iz Tokijo do CirihJeftini letovi iz Tokijo do Cirih   - Jeftini letovi iz TokijoJeftini letovi iz Tokijo   - Povoljni letovi do TokijoPovoljni letovi do Tokijo   - Citytrip posao TokijoCitytrip posao Tokijo  Najjeftiniji način prijenosa Japanski jen JPY do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Toronto

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Toronto (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.43 Toronto
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 15.88 Toronto
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 38.4 Toronto
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 60 Toronto
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 390 Toronto
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 200 Toronto
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 1120 Toronto
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 26.31 Toronto
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 14.84 Toronto
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 710 Toronto
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 397 Toronto
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 450 Toronto
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 1370 Toronto
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3120 Toronto
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 1120 Toronto
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 584 Toronto


Jeftini letovi i hoteli Toronto => CirihJeftini letovi i hoteli Toronto => Cirih   - Jeftini letovi iz Toronto do CirihJeftini letovi iz Toronto do Cirih   - Jeftini letovi iz TorontoJeftini letovi iz Toronto   - Povoljni letovi do TorontoPovoljni letovi do Toronto   - Citytrip posao TorontoCitytrip posao Toronto  Najjeftiniji način prijenosa CAD za kanadski dolar do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Beč

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Beč (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 2.34 Beč
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 14.42 Beč
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 43.3 Beč
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 90 Beč
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 240 Beč
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 90 Beč
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 800 Beč
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 48.65 Beč
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 18.74 Beč
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 630 Beč
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 443 Beč
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 560 Beč
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 740 Beč
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3250 Beč
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 800 Beč
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 446 Beč


Jeftini letovi i hoteli Beč => CirihJeftini letovi i hoteli Beč => Cirih   - Jeftini letovi iz Beč do CirihJeftini letovi iz Beč do Cirih   - Jeftini letovi iz BečJeftini letovi iz Beč   - Povoljni letovi do BečPovoljni letovi do Beč   - Citytrip posao BečCitytrip posao Beč  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Vilnius

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Vilnius (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.90 Vilnius
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 4.52 Vilnius
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 10.4 Vilnius
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 40 Vilnius
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 200 Vilnius
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 80 Vilnius
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 550 Vilnius
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 27.03 Vilnius
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 16.22 Vilnius
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 380 Vilnius
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 269 Vilnius
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 390 Vilnius
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 740 Vilnius
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3470 Vilnius
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 550 Vilnius
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 306 Vilnius


Jeftini letovi i hoteli Vilnius => CirihJeftini letovi i hoteli Vilnius => Cirih   - Jeftini letovi iz Vilnius do CirihJeftini letovi iz Vilnius do Cirih   - Jeftini letovi iz VilniusJeftini letovi iz Vilnius   - Povoljni letovi do VilniusPovoljni letovi do Vilnius   - Citytrip posao VilniusCitytrip posao Vilnius  Najjeftiniji način prijenosa EUR EUR do Švicarski franak CHF

Usporedba troškova života po plaći Cirih i Varšava

Za istu razinu života, prema 2015 UBS-ov indeks troškova života.

Vrijednosti su u istoj valuti - provjerite the USD conversion to local currency za najnoviju stopu konverzije u odredišnoj zemlji.

 • Prosječne cijene u Cirih / Varšava (USD)
 • Ulaznica za javni prijevoz : Cirih 3.75 / 0.91 Varšava
 • Taxi (5km) : Cirih 27.59 / 5.64 Varšava
 • Vlak (200km) : Cirih 73.3 / 13.7 Varšava
 • Restoran (2 osobe) : Cirih 150 / 60 Varšava
 • 5 * hotel : Cirih 440 / 190 Varšava
 • 3 * hotel : Cirih 320 / 90 Varšava
 • Najam apartmana : Cirih 1770 / 630 Varšava
 • Žene frizure : Cirih 86.71 / 23.73 Varšava
 • Muškaraca frizura : Cirih 50.79 / 15.22 Varšava
 • Vikendom u gradu (2 osobe, 1 noćenje hotela, bez letova) : Cirih 1050 / 490 Varšava
 • Proračun za hranu : Cirih 738 / 253 Varšava
 • Odjeća budžeta : Cirih 680 / 500 Varšava
 • Proračun za aparate : Cirih 1540 / 640 Varšava
 • Proračun za elektroniku : Cirih 3610 / 3810 Varšava
 • Stambeni proračun : Cirih 1770 / 630 Varšava
 • Proračun usluga : Cirih 996 / 309 Varšava


Jeftini letovi i hoteli Varšava => CirihJeftini letovi i hoteli Varšava => Cirih   - Jeftini letovi iz Varšava do CirihJeftini letovi iz Varšava do Cirih   - Jeftini letovi iz VaršavaJeftini letovi iz Varšava   - Povoljni letovi do VaršavaPovoljni letovi do Varšava   - Citytrip posao VaršavaCitytrip posao Varšava  Najjeftiniji način prijenosa Poljski Zloty PLN do Švicarski franak CHF

Saznajte koliko je potrebno

Ostale brze usporedbe za Cirih, Švicarska